Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Γιατί η Νορβηγία δεν είναι εργοστάσιο παραγωγής “χρέους”;

Γράφει ο Νίκος Κλειτσίκας

Η Ελλάδα, όπως και σχεδόν όλες οι χώρες της Νότιας Ευρώπης κι όχι μόνον, είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής χρέους, σε πλήρη αντίθεση με την Νορβηγία.
Γιατί συμβαίνει αυτό;

1. Η Νορβηγία δεν αποδέχτηκε να συμμετέχει στη λεγόμενη Νομισματική Ένωση. Έχει εθνικό νόμισμα την “krone ” (νορβηγική κορόνα) και εκτυπώνεται από την ΚΡΑΤΙΚΗ (χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή) Κεντρική Τράπεζα της Νορβηγίας…

2. Η Νορβηγία δεν έχει ιδιωτικοποιήσει καμία κρατική Τράπεζα της χώρας (DnB NOR)…

3. Δεν έχει ιδιωτικοποιήσει ΚΑΜΙΑ από τις εταιρίες του ενεργειακού τομέα (Statoil, κρατική πετρελαιοειδών), (Statkraft, κρατική υδροηλεκτρική), (Norsk Hydro, αλουμινίου) και την κρατική εταιρία τηλεπικοινωνιών Telenor. Φυσικά κανείς δεν τολμάει καν ν’ αναφερθεί σε ιδιωτικοποίηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς…

4. Το 30% των εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο του Όσλο είναι ΚΡΑΤΙΚΕΣ…

5. Τα Κρατικά Ομόλογα αποδίδουν καθαρό κι εγγυημένο επιτόκιο 6,75% στους αποταμιευτές…

6. Αν και είναι η χώρα με την μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου στην Ευρώπη, δεν συμμετέχει στον ΟΠΕΚ…

7. Η Δημόσια Παιδεία αποτελεί επένδυση. Οι δημόσιες δαπάνες για την Παιδεία φθάνουν το 6,6%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 4,9%. 15.000 Νορβηγοί φοιτητές χρηματοδοτούνται από Κρατικό Ταμείο Σπουδών για σπουδές στο εξωτερικό και 7.000 φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Και όλα αυτά χωρίς να περιλαμβάνονται οι δημόσιες επενδύσεις για την Έρευνα, την Ανάπτυξη των σπουδών και παρεμφερείς δραστηριότητες…

8. Tο Εθνικό Σύστημα ΔΩΡΕΑΝ Δημόσιας Υγείας με το δίκτυο Νοσοκομείων και Κοινωνικές Υπηρεσίες αποτελεί κι αυτό επένδυση. Οι δημόσιες επενδύσεις στην Υγεία (νέα νοσοκομεία, προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών) κατατάσσουν τη Νορβηγία στην πρώτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης…

9. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι το 29,3% του πληθυσμού! (ο πληθυσμός της Νορβηγίας είναι περίπου 6 εκατομμύρια κάτοικοι) και οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων ξεκινούν από 3.000 και φθάνουν τις 5.000 ευρώ.

Όπως είναι κατανοητό και πασιφανές, στη Νορβηγία κανένα πολιτικό κόμμα, κίνημα, φορέας δεν ονειρεύεται, δεν κάνει καμία αναφορά, σε ζητήματα όπως του να ιδιωτικοποιηθούν οι κρατικές ή δημοτικές εταιρίες ύδρευσης, η συλλογή και επεξεργασία των απορριμμάτων (πρόκειται για καθαρά ΚΡΑΤΙΚΕΣ επιχειρήσεις).

Σε αντίθεση, στην Ελλάδα και τις χώρες που είναι “φορτωμένες” με το περιβόητο “δημόσιο χρέος”, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Νορβηγίας είχε μια αύξηση της τάξης του 16,5%, σε αντίθεση με τις χώρες που ιδιωτικοποιούν τα πάντα.


Εμείς με τις ιδιωτικοποιήσεις της δημόσιας περιουσίας, που οικοδομήθηκε με τον ιδρώτα των παππούδων, των γονιών μας, όλων των Ελλήνων πολιτών, με «συγχωνεύσεις» Σχολείων, κλείσιμο Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, με ιδιωτικοποιήσεις Σιδηροδρόμων, Τραπεζών, του νερού κ.ο.κ. τι αναμένουμε;

Η σαφής και ολοκληρωμένη εγκύκλιος για τον ΦΠΑ στην εστίαση, που χρειάζετε ένα tweet και μια δεύτερη εγκύκλιο για να γίνει κατανοητή!!!

Γράφει ο petrosdiver.
Αυτοί οι Έλληνες είναι απίθανοι. Λυσσάξαν να κατέβει ο ΦΠΑ στην εστίαση και μόλις αυτό έγινε χύμιξαν να φάνε αυτόν τον άγιο άνθρωπο που τους το έφτιαξε, το λέει και το όνομά του Θεοχάρης, γιατί λέει δεν κατάλαβαν που μένει το 23% και που μπαίνει το 13%.
Βρέ ζώα ο Θεοχάρης σας φταίει που δεν καταλαβαίνεται απλά Ελληνικά, αμόρφωτοι!!!
Ολόκληρη εγκύκλιο σας έφτιαξε ο άνθρωπος και σας εξηγεί ακριβώς τι αλλάζει και τι όχι σε σχέση με τον ΦΠΑ στην εστίαση...
Ορίστε με συγχύσατε πάλι και με αναγκάζετε να ξαναγράφω τα ίδια και τα ίδια. Γι' αυτούς που δεν έχουν καταλάβει ξαναγράφω την εγκύκλιο. Γι' αυτούς που έχουν καταλάβει να πάνε μετά το σημείο 10 του κειμένου που ακολουθεί:


Αναλυτικά, η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

«1. Με την παράγραφο 14 του άρθρου 74 του ν. 4172/2013 αναστέλλεται, από 1-8-2013 μέχρι και 31-12-2013, η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν.3986/2011, καθώς και της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ΄ «Εξαιρέσεις από το Παράρτημα» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) που προστέθηκε με την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 3986/2011, με τις οποίες οι υπηρεσίες εστίασης, καθώς και οι παραδόσεις έτοιμου προς άμεση κατανάλωση φαγητού σε «πακέτο» υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ από 1.9.2011 (άρθρο 34, παρ. 2 του ν.3986/2011).
Πρόκειται για μέτρο προσωρινό, το οποίο θα εφαρμοστεί πιλοτικά κατά τη διάρκεια του ανωτέρω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος, με σκοπό να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις του στην τόνωση της αγοράς και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, προκειμένου να αποφασισθεί η περαιτέρω εφαρμογή του, εφόσον δεν παρατηρηθεί σημαντική μείωση των εσόδων.
2. Αναλυτικότερα, με την αναστολή της εφαρμογής της περίπτωσης ε΄ επανέρχεται σε ισχύ η περίπτωση 6 του Κεφαλαίου Β΄ «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ίσχυε πριν την 1.9.2011, σύμφωνα με την οποία, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ., η εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, εκτός από την εκμετάλλευση των κέντρων διασκέδασης και τη διάθεση ποτών που περιέχουν οινόπνευμα σε οποιαδήποτε αναλογία, που υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ.
Συνεπώς, για τους τελευταίους πέντε μήνες του 2013 η παροχή υπηρεσιών εστίασης από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, εκτός των κέντρων διασκέδασης, δηλαδή η διάθεση έτοιμων προς άμεση επιτόπια κατανάλωση φαγητών και μη αλκοολούχων ποτών γενικά, υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.
3. Όπως διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1170/5.8.2011, υπηρεσίες εστίασης είναι η παράδοση, κατόπιν παρασκευής ή χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία, τροφίμων και ποτών, η οποία συνοδεύεται από υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως η διάθεση επιτραπέζιων σκευών και λοιπού εξοπλισμού, η υπηρεσία σερβιρίσματος, ο καθαρισμός του χώρου και των τραπεζιών κ.α., οι οποίες είναι αναγκαίες για την άμεση επιτόπια κατανάλωση των προσφερόμενων ειδών στους χώρους των καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και συναφών επιχειρήσεων, όπως είναι οι πιτσαρίες, τα οβελιστήρια, τα ταχυφαγεία, τα αναψυκτήρια, τα σνακ – μπαρ, τα γαλακτοπωλεία και τα καταστήματα διάθεσης ειδών διατροφής για επιτόπια κατανάλωση, όπως λουκουμάδων, μπουγάτσας και κάθε είδους πιττών, παγωτών, κλπ.
Πρόκειται στην ουσία για παροχή εδεσμάτων ή γευμάτων ή γενικά φαγητών και ποτών, όπου προέχει η «υπηρεσία» η οποία αποσκοπεί να καταστήσει περισσότερο ευχάριστη την άμεση επιτόπια κατανάλωση σε κατάλληλο περιβάλλον, ενώ η παράδοση τροφής αποτελεί ένα μόνο από τα κριτήρια επιλογής της επιχείρησης από τον πελάτη.
Κατά συνέπεια, τα μη αλκοολούχα ποτά, όπως νερό (αεριούχο ή μη), έτοιμα ροφήματα, χυμοί και αναψυκτικά γενικά, υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, καθώς αποτελούν μέρος της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Παροχή υπηρεσίας εστίασης αποτελεί και η τροφοδοσία (catering), εφόσον αυτή δεν συνίσταται σε απλή παράδοση φαγητού, αλλά σε ένα σύνολο στοιχείων και πράξεων κατά τα ανωτέρω, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα προσφερόμενα είδη δεν καταναλώνονται άμεσα εντός των εγκαταστάσεων της οικείας επιχείρησης, αλλά σε χώρο και χρόνο που προσδιορίζονται από τον πελάτη.
4. Με την αναστολή της ισχύος της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ΄ «Εξαιρέσεις από το Παράρτημα» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, από 1.8.2013 μέχρι και 31.12.2013, υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ και οι παραδόσεις έτοιμου προς άμεση κατανάλωση φαγητού σε «πακέτο» (παραδόσεις αγαθών) από εστιατόρια, ταβέρνες, πιτσαρίες, οινομαγειρεία, ψητοπωλεία, ταχυφαγεία, καφετέριες και συναφείς επιχειρήσεις, όπως καντίνες, κυλικεία, επιχειρήσεις παρασκευής και διανομής γευμάτων (π.χ. κινέζικων, διαίτης ή υγιεινής διατροφής), σούπερ μάρκετ που παραδίδουν έτοιμα μαγειρεμένα φαγητά, επιχειρήσεις πώλησης σάντουιτς, τυροπιτών, σαλατών και λοιπών παρόμοιων πρόχειρων γευμάτων ή σνακς κ.α., για λόγους ομοιόμορφης αντιμετώπισης των πράξεων αυτών και για την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων εστίασης που διαθέτουν φαγητό για επιτόπια κατανάλωση και αυτών που το παραδίδουν σε «πακέτο».
5. Επισημαίνεται ότι, σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 ανωτέρω, σε περίπτωση παράδοσης έτοιμου φαγητού ή λοιπών ειδών ως «πακέτο» για κατανάλωση εκτός του καταστήματος, ανεξάρτητα από το εάν το «πακέτο» παραλαμβάνεται από τον ίδιο τον πελάτη (take away) ή αποστέλλεται από την επιχείρηση στον υποδεικνυόμενο από τον πελάτη τόπο (delivery), πρόκειται για πράξη παράδοσης αγαθών και όχι για παροχή υπηρεσίας, καθώς δεν παρέχονται πρόσθετες υπηρεσίες από μέρους της επιχείρησης για την άμεση επιτόπια κατανάλωσή τους. Κατά συνέπεια, εφαρμόζεται ο συντελεστής ΦΠΑ που ισχύει για κάθε είδος. Όσον αφορά λοιπόν την παράδοση μη αλκοολούχων ποτών (χυμοί, ροφήματα, αναψυκτικά γενικά) εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ (23%), όπως προκύπτει από την τροποποίηση από 1.9.2011 των παραγράφων 27, 28 και 29 και την κατάργηση της παραγράφου 30 του Κεφαλαίου Α΄ «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο μειωμένο συντελεστή εξακολουθούν να υπάγονται τα τυποποιημένα είδη διατροφής.
6. Προς αποφυγή παρερμηνειών, επισημαίνεται ότι η διάθεση αλκοολούχων ποτών συνεχίζει να υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ σε κάθε περίπτωση, δηλαδή ανεξάρτητα από το αν αποτελεί παράδοση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας.
7. Επίσης, στο μειωμένο συντελεστή υπάγονται και οι υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα λοιπά καταλύματα στους ειδικούς χώρους εστίασης που διαθέτουν, καθώς και στα δωμάτια ως υπηρεσία εξυπηρέτησης δωματίου (room service).
Υπενθυμίζεται ότι οι καταναλώσεις του μίνι μπαρ που υπάρχει εντός των δωματίων αποτελούν παραδόσεις αγαθών, οι οποίες χρεώνονται με τον οικείο συντελεστή ΦΠΑ κάθε αγαθού. Όσον αφορά στα μη αλκοολούχα ποτά (καφέδες, αναψυκτικά κλπ), τα είδη αυτά υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ στην περίπτωση που παραδίδονται ως αγαθά στους πελάτες. Αντιθέτως, υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ όταν αποτελούν παροχή υπηρεσίας εστίασης, δηλαδή στην περίπτωση που σερβίρονται στο δωμάτιο στο πλαίσιο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης δωματίου ή διατίθενται για επιτόπια κατανάλωση στους χώρους εστίασης του ξενοδοχείου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εξυπηρέτησης των πελατών (λήψη παραγγελιών από σερβιτόρους ή self service).
8. Στην περίπτωση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και δεδομένου ότι η υπηρεσία διαμονής εντός των επιχειρήσεων αυτών υπάγεται στον υπερμειωμένο συντελεστή (6,5%), όταν παρέχονται περισσότερες υπηρεσίες έναντι ενιαίας τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι ο διαχωρισμός στους επί μέρους συντελεστές δεν είναι εφικτός, γίνεται δεκτό η διάκριση μεταξύ των διαφορετικών συντελεστών, να γίνεται ως εξής:
α. Διαμονή με πρωινό: 5% της ενιαίας τιμής υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή (13%), ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για το πρωινό.
β. Διαμονή με ημιδιατροφή: 15% της ενιαίας τιμής υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή (13%), ως αντιπαροχή για το πρωινό και το γεύμα.
γ. Διαμονή με πλήρη διατροφή (full bord): 25% της ενιαίας τιμής υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή, ως αντιπαροχή για πρωινό και δύο γεύματα.
δ. Διαμονή με το σύστημα all inclusive (πλήρης διατροφή περιλαμβανομένης της κατανάλωσης ποτών και της παροχής λοιπών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην ενιαία τιμή, όπως τηλεφωνική εξυπηρέτηση, χρήση ομπρελών, δραστηριότητες διασκέδασης, απασχόλησης παιδιών (animation), αθλητικές υπηρεσίες κ.α.):
- 65% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για τη διαμονή.
- 25% της ενιαίας τιμής υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για τις υπηρεσίες εστίασης.
- 10% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για τις καταναλώσεις αλκοολούχων ή μη ποτών και τις λοιπές παροχές του πακέτου.
Σημειώνεται ότι τα ποσοστά που αφορούν τις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) ανωτέρω παραμένουν τα ίδια, όπως είχαν προσδιοριστεί με τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1182/26.8.2011 και ΠΟΛ.1208/5.10.2011. Για την περίπτωση (δ) [all inclusive], υιοθετείται μικρή μείωση του ποσοστού που υπάγεται στο συντελεστή 6,5%, θεωρώντας λογική τη μείωση της τιμής της διαμονής στην περίπτωση κάλυψης περισσότερων υπηρεσιών και αγαθών με την ενιαία τιμή, προκειμένου το συνολικό πακέτο να είναι ανταγωνιστικό, ενώ διατηρείται το ίδιο ποσοστό που υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή (13%) με αυτό που ισχύει για το full board, καθώς στην περίπτωση του all inclusive στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ υπάγονται και κάποιες πρόσθετες παροχές, όπως η κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών στους ειδικούς χώρους εστίασης, παγωτών, γρανιτών και γλυκών.
9. Σημειώνεται ότι με την υπαγωγή της εστίασης, κατά τα ανωτέρω, στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ αναμένεται μείωση των τελικών τιμών, της τάξεως του 8,1%, ώστε η μείωση του φόρου να μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Η ανωτέρω μείωση των τελικών τιμών είναι προς όφελος των επιχειρήσεων, καθώς θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους με αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών τους.
10. Τέλος, αναφορικά με την προσαρμογή των ταμειακών μηχανών, ισχύουν οι διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1003/3.1.2011.»


Ορίστε τελείωσε. Ένα απλό κειμενάκι ήταν. Μία σαφέστατη και ολοκληρωμένη απο κάθε άποψη διευκρινιστική εγκύκλιος. Το είπε και η γενική γραμματεία Εσόδων.Ti σημασία έχει εάν οι πολίτες και οι καταστηματάρχες δεν έχουν καταλάβει πότε ο ΦΠΑ στην εστίαση θα είναι 13% και πότε 23%. 

Αλλά παρ' όλη την σαφήνεια χρειάστηκε και το καθιερωμένο πρωινό tweet του κ. Θεοχάρη για να μας ενημερώσει ότι «το ΦΠΑ στην εστίαση είναι 13% ανεξαρτήτως που καταναλώνεται» και νέες οδηγίες προς καταναλωτές και επιχειρήσεις για να διευκρινίσει τις ... σαφείς και ολοκληρωμένες διευκρινίσεις της εγκυκλίου του. 

Τι γράφει;

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζει ότι η σχετική εγκύκλιος για την μείωση ΦΠΑ στην εστίαση, σύμφωνα με το Κοινοτικό Δίκαιο είναι σαφής και ολοκληρωμένη. Διευκρινίζουμε δε τα εξής:

Η παράδοση των αναψυκτικών υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ  (23%) σε όλες τις πράξεις που αφορούν την αλυσίδα διανομής τους (εισαγωγή, παραγωγή, χονδρική πώληση, λιανική πώληση) από οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση  (π.χ. σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, περίπτερα, κυλικεία, κλπ.). Ο συντελεστής αυτός ισχύει από 1.9.2011, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 3986/2011.

Η παροχή υπηρεσίας εστίασης, και συνεπώς η κατανάλωση αναψυκτικών εντός του καταστήματος, με την πρόσφατη διάταξη υπάγεται από 1.8.13 έως 31.12.13 στο  μειωμένο συντελεστή (13%).

Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιου για την αυθεντική ερμηνεία των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, ως παροχή υπηρεσίας εστίασης θεωρείται η επιτόπια κατανάλωση εντός καταστημάτων με παράλληλη παροχή υπηρεσιών (διάθεση τραπεζοκαθισμάτων, επιτραπέζιων σκευών, σερβίρισμα, καθαρισμός χώρων, κλπ.), ενώ στην περίπτωση που δεν παρέχονται πρόσθετες υπηρεσίες ως ανωτέρω, πρόκειται για παράδοση αγαθών, η οποία υπάγεται στον προβλεπόμενο συντελεστή για κάθε είδους αγαθού (Απόφαση της 10.3.2011 για τις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-497/09, C- 499/09, C-501/09 και C-502/09).

Δεν είναι τέλος ακριβές ότι ο συντελεστής των έτοιμων φαγητών διαφοροποιείται ανάλογα με το αν καταναλώνονται στο κατάστημα ή εκτός (π.χ. με παράδοση κατ’ οίκον). Στην παράδοση των εν λόγω αγαθών εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση ο μειωμένος  συντελεστής  (13%.).

Υπάρχει τώρα κανείς που δεν κατάλαβε;;;;;;; Οχι λέω μήπως...

Kαι μιάς και γνωρίζετε τώρα όλες τις λεπτομέριες  λύστε το παρακάτω πρόβλημα για να δείτε εάν όντως  το έχετε καταλάβει.

Έστω οτι παραγγέλνεις 3 πιτόγυρα (με απ’ όλα) απ τον ντελιβερά της γειτονιάς σου.
Στην πορεία όμως καταλαβαίνεις οτι ξέμεινες απο τσιγάρα και λες “δεν πετιέμαι μέχρι το περίπτερο;”
Και επειδή πεινάς σαν πούστης,, περνάς και από το γυράδικο να πάρεις την παραγγελία, αντί να περιμένεις να στη φέρουν.
Η πείνα σου είναι τέτοια, που την πρώτη μπουκιά (αυτή που έχει όλο το τζατζίκι που κάθεται στην κορφή) την τρως μέσα στο γυράδικο, ενώ το υπόλοιπο πιτόγυρο το τρως στον δρόμο, ενώ κρατάς τα άλλα δύο για να το φας στο σπίτι.

Ερώτημα 1ον: Θα πληρώσεις ΦΠΑ για ντελίβερυ ή για κατανάλωση εντός του καταστήματος;

Ερώτημα 2ον: Το τζατζίκι θα χρεωθεί με διαφορετικό  ΦΠΑ από τη στιγμή που το κατανάλωσες εντός του καταστήματος;

Ερώτημα 3ον: Τα δυο πιτόγυρα που θα καταναλώσεις στο σπίτι, θα έχουν ΦΠΑ ντελίβερυ, αφού τα παρήγγειλες τηλεφωνικώς;

Ερώτημα 4ον: Υπολόγισε το σύνολο του ΦΠΑ και για τα 3 πιτόγυρα

Προκλητικές ''απειλές'' εργαζόμενων στη Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ). "Φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης".

''ΑΘΗΝΑ 22/7/13
Προς: Πρόεδρο  της Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανικών Οργανώσεων Ιλλινόις ''Η ΕΝΩΣΗ'' κ. Βασίλη Ματαράγκα.
Αξιότιμε κύριε,
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων της Γ.Γ.Α.Ε με λύπη και έκπληξη πληροφορήθηκε πρόσφατη δημόσια τοποθέτησή σας, με την ιδιότητά σας του μέλους της οργανωτικής Επιτροπής για τη ανασύσταση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, αναφορικά με το ΣΑΕ αλλά και με τη ΓΓΑΕ.
Ειδικά για τη ΓΓΑΕ, μια υπηρεσία αναγνωρίσιμη, αποδεκτή και με μετρήσιμο έργο σε ολόκληρη την ομογένεια, μια υπηρεσία στην οποία αφιερώσαμε ως υπάλληλοι ολόκληρο σχεδόν τον εργασιακό μας βίο, αναφέρεστε με απαράδεκτους, υβριστικούς και σκανδαλοθηρικούς χαρακτηρισμούς που όχι μόνο δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα, αλλά μας προσβάλουν ως άτομα και ως εργαζόμενους.
Θεωρούμε πως ο ανυπόστατος, ισοπεδωτικός και προσβλητικός δημόσιος λόγος μέλους της Επιτροπής για την ανασύσταση του ΣΑΕ δε βοηθάει ουσιαστικά αλλά και τυπικά στην επαναθεμελίωση της σχέσης Ελλάδας-Ομογένειας με τη διαμεσολάβηση του συνταγματικά καθιερωμένου θεσμού του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού.
Με αυτήν μας την επιστολή, καταγγέλλουμε τη δημόσια τοποθέτησή σας, εφιστούμε δε την προσοχή σας και σας γνωρίζουμε ότι δώσαμε εντολή στους  δικηγόρους μας να εξετάσουν τυχόν ποινικές καθώς και αστικές αξιώσεις του Συλλόγου μας από αυτή σας την συμπεριφορά σε βάρος της υπόληψης, της τιμής  και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων στην Γ.Γ.Α.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΚΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ                                                           ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΥΛΕΛΕ

..........................................................................................

Βασίλης ΜαταράγκαςΤην μήνη του προέδρου των εργαζομένων στη ΓΓΑΕ, προκάλεσε η γραπτή τοποθέτηση του μέλους της Επιτροπής και πρόεδρου της Ομοσπονδίας Ιλλινόϊς, Β. Ματαράγκα, με αφορμή την συνεδρίαση στην Αθήνα -20 Ιουνίου '13- της ''οργανωτικής Επιτροπής γιά ένα νέο ΣΑΕ''. (Ακολουθεί η επιστολή...)
 

Περί ''Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού'' (ΣΑΕ) και οργάνωσης του Ελληνισμού Διασποράς

Tο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) δεν μπόρεσε να εκπροσωπήσει τον Ελληνισμό της Διασποράς. Οι Ομογενείς, ορθά, κατάλαβαν από την αρχή (τον χρόνο 1995, όταν ιδρύθηκε) ότι, ήταν περισσότερο ένα ''όργανο'' της κάθε ελληνικής κυβέρνησης, μέσω του οποίου, εσφαλμένα, νόμιζε ότι θα ''ελέγξει'' και θα ''κατευθύνει'' την Ομογένεια. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από την διαπίστωση ότι δεν μπόρεσε να εκπροσωπήσει ποσοστό μεγαλύτερο του 3% της Ομογένειας. Και αντί η απελπιστικά μικρή αποδοχή του να προβληματίσει και στην πορεία να γίνουν διορθωτικές κινήσεις, δραστικές αλλαγές, φτάνουμε σήμερα στο σημείο, 18 χρόνια μετά την ίδρυσή του ΣΑΕ, να επαναλαμβάνονται τα ίδια και χειρότερα τραγικά λάθη.
Υποτίθεται, σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, ότι αυτές τις ημέρες, τέλη Ιουνίου 2013, θα γινόταν η παγκόσμια συνέλευση του ''νέου ΣΑΕ'' στην Θεσσαλονίκη, αφού, υποτίθεται- σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες- θα είχε ήδη ψηφιστεί στην Βουλή το νομοσχέδιο, θα είχαν ήδη γίνει οι περιφερειακές συνελεύσεις κλπ. Δυστυχώς, δεν έγινε τίποτα από ότι εξαγγέλθηκε. Και σήμερα μιλάμε πάλι για το νομοσχέδιο, που αν και δόθηκε για διαβούλευση τέλη του 2012 και αρχές 2013 θα ήταν ήδη κατατεθειμένο στην Βουλή γιά ψήφιση, το ξανασυζητάμε τώρα, έτσι γιά να έχουμε κάτι να ασχολιόμαστε, αφού δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με την ουσία. Μετά, μην αναρωτιέστε γιατί η Ομογένεια δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη καμία εξαγγελία, καμία υπόσχεση της κάθε αναξιόπιστης ελληνικής κυβέρνησης και μην αναρωτιέστε γιατί, o Ελληνισμός Διασποράς, δεν θέλει ούτε να ακούσει γιά ΣΑΕ, που αποδείχτηκε πέραν κάθε αμφιβολίας, μία απάτη.

Στα χρόνια λειτουργίας του ΣΑΕ, οι διαπιστώσεις είναι τραγικές:
- Δεν υπήρξε καμία επαφή του προεδρείου του με την βάση, δηλαδή τους Ομογενείς. Μετά κάθε εκλογή στην Θεσσαλονίκη, το προεδρείο ''εξαφανιζόταν'', δεν είχε ουδεμία επαφή με την Ομογένεια και απλά έκανε, ανούσιες ανακοινώσεις, κενές περιεχόμενου εξαγγελίες, προσωπικές δημόσιες σχέσεις, ενώ παράλληλα διατηρούσε ανά τις περιφέρειες γραφεία, που δεν είχαν καμία σχέση με την Ομογένεια, ούτε ήταν χρήσιμα σε αυτήν, γιά τα οποία πλήρωνε ο ελληνικός λαός (ενοίκια, προσωπικό κλπ). Ακόμα και οι νεολαίες του ΣΑΕ ανά τις περιφέρειες, ήταν λίγα παιδιά ημετέρων, φίλων και γνωστών, που απολάμβαναν ταξίδια και λοιπές κοινωνικές εκδηλώσεις, χωρίς ουσία, με χρήμα του 'Ελληνα φορολογούμενου. Τα αποτελέσμτα γνωστά: Δεν έγινε κάτι καλό, ουσιαστικά δεν υπήρξαν νεολαίες. Τα προεδρεία του ΣΑΕ, ειδικά την τελευταία οκταετία, ουδέποτε έκαναν πράξη οτιδήποτε ανάγγειλαν, ουδέποτε ήρθαν σε επαφή με την Ομογένεια.
- Οι αντιπρόσωποι των ομογενειακών Οργανώσεων στις συνελεύσεις του ΣΑΕ, παγκόσμιες (Θεσσαλονίκη) ή περιφερειακές, ουδέποτε ενημέρωσαν την βάση, δηλ. τους συλλόγους, τους Ομογενείς, ούτε ζήτησαν την γνώμη της γιά το τι θα προτείνουν, τι θα ψηφίσουν και γιατί. Απλά χρησιμοποιήθηκαν ως ''ημέτεροι'' ψηφοφόροι, ενεργώντας ατομικά, με αντάλλαγμα ένα δωρεάν ταξίδι, με όλα πληρωμένα από τον ελληνικό λαό.
- Υπήρξαν σκάνδαλα με τα οικονομικά, δηλαδή χρήματα του ελληνικού λαού, γιά ταξίδια, συνεδριάσεις και λοιπές εκδηλώσεις του προεδρείου του ΣΑΕ, με τα οποία δεν ασχολήθηκε ποτέ το ελληνικό Δημόσιο, όπως θα έπρεπε να γίνει σε μιά αποκαλούμενη δημοκρατική χώρα, που σέβεται τα χρήματα των φορολογούμενων και προασπίζει το δημόσιο συμφέρον.
- Διαχρονικά η μόνιμη Επιτροπή της Βουλής γιά τους Απόδημους, δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά μαζί τους. Μόνο χρησιμοποιήθηκαν αυτοί ως πρόσχημα, γιά τα πολλαπλά πολυμελή ''τουριστικά ταξίδια''  των μελών της, ανά την υφήλιο.
- Υπάρχουν γεγονότα και μαρτυρίες γιά μεγάλη σπατάλη και ''αρπαχτές'' στο όνομα του ΣΑΕ. Καμία κυβέρνηση και κανένας εισαγγελέας δεν ασχολήθηκε. Μας έλεγαν ότι ''ορκωτοί λογιστές'' πιστοποιούσαν την σωστή διανομή χρήματος. Μα ένας λογιστής απλά πιστοποιεί τα στοιχεία που του δίνονται γιά έλεγχο, όχι που, γιατί και πως τα χρήματα αυτά διατέθηκαν και σπαταλήθηκαν. Υπάρχουν αξιόπιστες καταγγελίες ακόμα και γιά κονδύλια, που δόθηκαν από την ΓΓΑΕ, γιά τα ενοίκια κομματικών γραφείων στην Ευρώπη.
- Η κάθε ελληνική κυβέρνηση έκανε το μεγάλο σφάλμα να νομίζει ότι, διαλύοντας τις ομογενεικές Οργανώσεις γιά χάρη του ΣΑΕ και του οικουμενικού Πατριαρχείου, με οικονομικές χορηγίες σε Οργανώσεις, θα έλεγχε τον απόδημο Ελληνισμό. Πολιτική ολέθρια και εθνικά καταστροφική, βασικά εγκληματική, όπως χωρίς αμφιβολία αποδείχτηκε στην πορεία. Μιλάμε δηλαδή γιά ουσιαστικά ανεύθυνη, τυχοδιωκτική ανάμιξη του πολιτικού και κομματικού κόσμου της Ελλάδας στα της Ομογένειας, με τις γνωστές καταστροφικές, διαλυτικές συνέπειες.
- Το ΣΑΕ δεν υφίσταται έστω ως πρόσωπο νομικό στην Ελλάδα, αν και συμβαίνει το παράδοξο να αναφέρεται και στο Σύνταγμα της Ελλάδας. Ακόμα και τα κονδύλια σε αυτό, δίνονταν μέσω άλλης κυβερνητικής Οργάνωσης, γεγονός που μπορεί να επιφέρει και μεγάλες νομικές συνέπειες, σε άλλες χώρες, όπου η νομοθεσία γιά μη κερδοσκοπικές εταιρίες και χρηματισμό τους από ξένες κυβερνήσεις, είναι αυστηρές, αφού μιά τέτοια πράξη θεωρείται παράνομη.
- Ενδεικτικό παράδειγμα: Στην τελευταία περιφερειακή συνέλευση του ΣΑΕ ΗΠΑ, στο Σικάγο, όταν ειπώθηκε στον τότε γενικό διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού ότι το ΣΑΕ πράττει παράνομα και δεν έχει την νομιμότητα να παρεμβαίνει στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ, επειδή χρηματοδοτείται από ξένη κυβέρνηση, η απάντησή του αφοπλιστικά ανεύθυνη, και άσχετη, ήταν: ''Αφού οι οργανώσεις-μέλη του ΣΑΕ είναι νόμιμες, άρα και το ΣΑΕ είναι νόμιμο''.
- Το 1/4 των αντιπροσώπων στις παγκόσμιες συνελεύσεις-παρωδίες του ΣΑΕ στην Θεσσαλονίκη και στις περιφερειακές ανά τις Ηπείρους, ήταν αποδεδειγμένα από Οργανώσεις-''μαϊμούδες'', δηλαδή, κομματικά ''ημέτεροι'' ή φίλοι-ψηφοφόροι του κάθε περιφερειάρχη.
- Ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδας χρησιμοποίησε το ΣΑΕ βασικά, ως αφορμή γιά πολλαπλά και πολυέξοδα ταξίδια βουλευτών ανά την υφήλιο, που πλήρωνε ο 'Ελληνας φορολογούμενος. Η Ομογένεια έβλεπε με απογοήτευση, τόσα χρόνια, πολυμελείς διακομματικές αποστολές, πολύ συχνά, να επισκέπτονται γιά μία εβδομάδα π.χ. της ΗΠΑ, ακόμα και γιά μικροσυνέδρια ομογενειακών Οργανώσεων. Αυτό το απαράδεκτο γεγονός ανευθυνότητας και σπατάλης, έδιωξε και τους ελάχιστους Ομογενείς, που είχαν έστω την ελπίδα ότι ίσως το ΣΑΕ να κάνει κάτι γιά την Ομογένεια. Παράλληλα, οι χορηγίες μέσω προξενείων σε ομογενειακές Οργανώσεις, στόχο είχαν -όπως αποδείχτηκε- την ''εξαγορά'' της ανοχής τους γιά τα αίσχη και της σιωπής τους γιά τα εθνικά ζητήματα. Και αυτό αποδείχτηκε επίσης, από το γεγονός ότι σήμερα, με την Ελλάδα τσακισμένη οικονομικά, να μην κάνει τίποτα γι' αυτήν και τον λαό της ο απόδημος Ελληνισμός. 'Οχι γιατί δεν θέλει, αλλά επειδή θυμάται, γιά παράδειγμα, ότι τα χρήματά του γιά τους πυρόπληκτους 2007 (Ηλεία και αλλού), στο ειδικό ''Ταμείο'', δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους και φαγώθηκαν ή σπαταλήθηκαν γιά άλλους σκοπούς. Φυσικά, δεν ήταν η πρώτη φορά που τα χρήματα της Ομογένειας ''εξαφανίστηκαν'' από επιτήδειους κυβερνητικούς και μη, στην Ελλάδα.
- Υπάρχουν μαρτυρίες και είναι ''κοινό μυστικό'', ειδικά στην Ομογένεια ΗΠΑ, γιά ''μίζες'' σε 'Ελληνες πολιτικούς και υφυπουργούς αρμόδιους γιά τον απόδημο Ελληνισμό, αξιωματούχους της ΓΓΑΕ κ.ά. από τα κονδύλια γιά το ΣΑΕ, προς τις περιφέρειές του. Παρά τις καταγγελίες, καμία ελληνική κυβέρνηση και κανένας εισαγγελέας δεν ασχολήθηκε με το θέμα. Χώρια οι -αδήλωτες- ''αρπαχτές'' πολιτικών στα ταξίδια τους, ανά τις παροικίες και οι -αδήλωτες- οικονομικές βοήθειες σε ελληνικά κόμματα από Ομογενείς.
- Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ), υπάρχει μόνο τυπικά γιά δεκαετίες. Γιά την Ομογένεια είναι εντυπωσιακά ανύπαρκτη, δηλαδή ουσιαστικά άχρηστη. Τυπικά θεωρείται ''θεσμικός φορέας'' με βασική αποστολή της την διαχρονική διανομή κονδυλίων σε ''ημέτερους''. Με την ΓΓΑΕ και την σπατάλη δημόσιου χρήματος μέσω αυτής, έπρεπε ήδη να είχε ασχοληθεί η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα, χρόνια πριν. Ακόμα και σήμερα, η ΓΓΑΕ χρησιμοποιείται γιά να πληρώνει και υπερωρίες σε αποσπασμένους υπαλλήλους της σε κόμματα, όπως διαπιστώνει κανείς μέσω ''Διαύγειας''. Οι διαχρονικές σπατάλες της ΓΓΑΕ γιά ''τακτοποίηση ημετέρων'', γίνονται στο όνομα του απόδημου Ελληνισμού, γεγονός προσβλητικό γιά την Ομογένεια, η οποία, επειδή δεν έχει σχέση με την ατιμωρησία-ασυδοσία στην Ελλάδα και συνηθισμένη στις χώρες που ζει από ισονομία και Δικαιοσύνη, απαιτεί να ασχοληθεί εισαγγελέας με τα οικονομικά πεπραγμένα της ΓΓΑΕ, τις χορηγίες και λοιπές δραστηριότητες σχετικές με ΣΑΕ και απόδημο Ελληνισμό.
- Εκτιμάται ότι, περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν από τον ελληνικό λαό, γιά το ΣΑΕ, χορηγίες σε ομογενειακές Οργανώσεις και ταξίδια Ελλήνων βουλευτών και αξιωματούχων, στο όνομα του απόδημου Ελληνισμού, από τον χρόνο 1995. Χρήματα που πετάχτηκαν κυριολεκτικά γιά το απόλυτο τίποτα και την διάλυση της Ομογένειας, γιά χάρη ανεύθυνων και καταστροφικών πολιτικών σκοπιμοτήτων της Ελλάδας, μέσω ενός ουσιαστικά ανύπαρκτου ΣΑΕ.
Αυτές είναι μερικές μόνο από τις αιτίες που ο Ελληνισμός της Διασποράς ουδέποτε αποδέχτηκε το ΣΑΕ, επειδή κατάλαβε ότι δεν δημιουργήθηκε γιά αυτόν, αλλά γιά την εξυπηρέτηση δόλιων πολιτικών-κομματικών σκοπών της Αθήνας. Υπάρχουν και πολύ χειρότερα, τα οποία δεν χρειάζεται να αναφερθούν.

Περί σχέδιου νόμου γιά το ΣΑΕ
- Η κάθε ελληνική κυβέρνηση, θεώρησε τον απόδημο Ελληνισμνό απλά ένα ''νομοσχέδιο''. Γεγονός προσβλητικό και υποτιμητικό. Ακόμα και σήμερα η πολιτική αυτή συνεχίζεται, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, με αποτέλεσμα ίσως να υπάρξει τυπικά ΣΑΕ, αλλά σίγουρα χωρίς την Ομογένεια. Δηλαδή να υπάρξει ως ''θεσμικός φορέας'' του ελληνικού κράτους και των κομμάτων του, που έχουν ελάχιστη κι εσφαλμένη αντίληψη περί απόδημου Ελληνισμού.
- Ο νόμος περί οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΑΕ, την μικροαλλαγή του οποίου προτείνει η σημερινή κυβέρνηση (διαβάστε το νομοσχέδιο), δεν δίνει λύση στο πρόβλημα ανυπαρξίας του ΣΑΕ. Απλούτατα, γιατί δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις νοοτροπίες και μικροκομματικές αντιλήψεις του ελληνικού κράτους. Δεν έχει καμία ουσιαστική χρησιμότητα και δεν αγγίζει έστω την Ομογένεια.
- Περιέχει μόνο αναφορές σε ''υποχρεώσεις'' της Ομογένειας, αλλά δεν κάνει καμία αναφορά σε δικαιώματα.
- Oι Οργανώσεις και η Εκκλησία δεν έχουν καμία δουλειά σε ένα νέο ΣΑΕ, αφού Ομογενείς είναι και μέλη των οργανώσεων και των ενοριών-κοινοτήτων. Μέλη σε ένα νέο ΣΑΕ πρέπει να είναι ΜΟΝΟ άτομα, δηλ. Ομογενείς.
- Γιά παράδειγμα, δεν αναφέρει πουθενά ότι θα υπάρχει άμεση ανάμιξη των μελών στην λήψη αποφάσεων ή ότι τα περιφερειακά συμβούλια ή το παγκόσμιο προεδρείο, πρέπει να ζητούν την γνώμη των μελών υποχρεωτικά, γιατί τα μέλη εκπροσωπούν και θα έχουμε το ίδιο νοσηρό φαινόμενο της χρησιμοποίησης ''ημέτερων'' ψηφοφόρων, με ομάδες και ομαδούλες ολίγων κομματικών, στις Συνελεύσεις, που θα τους θυμούνται οι αρμόδοι παραμονές εκλογών του ΣΑΕ.
- Το σχέδιο νόμου πιστοποιεί, χωρίς αμφοβολία, ότι η ελληνική κυβέρνηση και ο πολιτικός της κόσμος, δεν διδάχτηκαν τίποτα από την ανυπαρξία του ΣΑΕ όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά από το γεγονός ότι η Ομογένεια δεν ασχολήθηκε ποτέ με το ΣΑΕ.
- Η ελληνική κυβέρνηση και ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδας πρέπει να συνειδητοποιήσουν, έστω και τώρα, ότι ΔΕΝ πρέπει να ασχολούνται άμεσα με τα της Ομογένειας. Η ανάμιξή τους, όλα αυτά τα χρόνια, ήταν καταστροφική και εθνικά επιζήμια. Τα αποτελέσματα τα είδαμε, τα ζήσαμε, τα ζούμε. Ο πολιτικός κόσμος της πατρίδας μας κατάστρεψε την Ελλάδα, με ποιά λογική δεν θα κατάστρεφε και την Ομογένεια; Ας αφήσει την Ομογένεια να οργανωθεί μόνη της, όπως αυτή θέλει. Το ορθό και λογικό θα ήταν η Ομογένεια να καθορίσει τα του οίκου της, χωρίς κρατικές-κομματικές παρεμβάσεις, με την ελληνική κυβέρνηση και Βουλή σε ρόλο συμβουλευτικό και όχι το αντίθετο, όπως εσφαλμένα έγινε και γίνεται.
- 'Οταν η Ομογένεια βλέπει ανάμιξη του πολιτικού-κομματικού κόσμου Ελλάδας στα θέματά της, αμέσως αντιλαμβάνεται -και όχι άδικα- ότι κάτι ''βρωμάει'' και στέκεται μακριά. Το ζήσαμε αυτό το γεγονός από 1995. Πόσο μάλιστα τώρα, με όσα συνέβηκαν και συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
- Δεν μπορεί να οργανωθεί καμία παγκόσμια Οργάνωση Ελλήνων, επειδή οι ολέθριες πρακτικές του παρελθόντος απομάκρυναν την νεολαία από συλλόγους και οργανώσεις. Στις ομογενειακές μας Οργανώσεις παραμένουν ακόμα Ομογενείς ηλικιωμένοι, οι ίδιοι γιά 20-30 χρόνια, με νοοτροπία δεκαετιών '70 και '80. Τη νέα γενιά την χρησιμοποιούσαμε μόνο γιά να μας διασκεδάζει ως χορευτικά συγκροτήματα. Με αυτούς τους παράγοντες η κάθε ελληνική κυβέρνηση νόμισε ότι θα παίξει τα παιχνίδια της και θα... ''κατευθύνει'' τον απόδημο Ελληνισμό. Δυστυχώς, το ίδιο πιστεύει και τώρα.
- Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να ξαναγίνει το (νέο) ΣΑΕ, με τις προτεινόμενες πρακτικές. Η Ομογένεια δεν το δέχτηκε, ούτε θα το δεχτεί ποτέ. Το θεώρησε και το θεωρεί, δίκαια, ''ξένο σώμα'' και εργαλείο χειραγώγησής της από το παλαιολιθικό κομματικό κράτος της Ελλάδας.

Προτάσεις
- Γιά να μιλάμε έστω γιά ΣΑΕ, θα πρέπει πρώτα να ασχοληθούν εισαγγελείς (όχι... λογιστές) με τα οικονομικά του από χρόνο 1995 και τις σπατάλες, αρπαχτές, χορηγίες, μίζες κλπ. Αν δεν γίνει αυτό, τότε είναι αστείο να μιλάμε έστω γιά ΣΑΕ.
- Ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδας, μετά την καταστροφή που έκανε στην Ομογένεια, να κάτσει στην άκρη και να αποδεχτεί, ότι αυτή αποφασίσει γιά τον παγκόσμιο φορέα της, αν υπάρξει τελικά, υπό μορφή ΣΑΕ ή άλλη. Με ένα νομοσχέδιο και εκλογές γιά παγκόσμιο συμβούλιο του ΣΑΕ στην Θεσσαλονίκη, δεν λύνεται το πρόβλημα. Απεναντίας δείχνει ότι η Ελλάδα δεν διδάχτηκε τίποτα και συνεχίζει την ίδια ολέθρια μικροπολιτική τακτική της. Όπως είναι αστείο να νομίζει ακόμα ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδας ότι δεν έγινε και τίποτα, άρα συνεχίζουμε ακάθεκτοι τις ίδιες καταστροφικές πρακτικές του χτες.
- Το γεγονός ότι και η διορισμένη ''οργανωτική Επιτροπή'', πλειοψηφικά, έχει μέλη πολιτικούς, εκπροσώπους κομμάτων και δημόσιους υπαλλήλους, αλλά όχι εκπροσώπους της Ομογένειας, αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει θέληση γιά κάτι ουσιαστικό, παρά μόνο μία ακόμα απόπειρα να εξαπατηθεί η Ομογένεια. Δυστυχώς, έχουμε επανάληψη των ίδιων ολέθριων μικροπολιτικών, μικροκομματικών πρακτικών, αφού η πολιτική-κυβερνητική Ελλάδα δεν διδάχτηκε τίποτα, από το γεγονός ότι η Ομογένεια ούτε θέλει έστω να ακούσει γιά ΣΑΕ.
- Και μόνο που ονομάζεται Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, είναι ένα κακόγουστο αστείο. Απλά, γιατί τα εκατομμύρια των Ελλήνων ανά την υφήλιο, δεν είναι ένα... ολιγομελές ''συμβούλιο'', που άγεται και φέρεται ανάλογα με τις ορέξεις, της κάθε ελληνικής κυβέρνησης.
- 'Οπως πολύ σωστά επεσήμανε σε παλαιότερη παγκόσμια Συνέλευση του ΣΑΕ ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ''ο απόδημος Ελληνισμός έχει ημερομηνία λήξης''. Και βρισκόμαστε ακριβώς στην παραμονή. Αν τώρα δεν γίνει κάτι καινούργιο, πρωτοποριακό, δυναμικό, ο ελληνισμός Διασποράς θα αποτελεί παρελθόν. Κι επειδή δεν μπορεί να χτιστεί κάτι καινούργιο με τα ίδια παλιά υλικά και με νοοτροπίες του χτες, επιβάλεται κάθε κίνηση να έχει ως αποδέκτη την νεολαία και μόνο την νεολαία, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία σε ρόλο συντονιστών, μιάς μεταβατικής αλλά σύντομης περιόδου, γιά να της παραδώσουν της νεολαίας ένα οικοδόμημα υγιές. Οφείλουμε να δώσουμε ένα σωστό, δημοκρατικό, ολοκληρωμένο δημιούργημα στην νεολαία, γιά να το αγκαλιάσει και να το αναπτύξει. 'Ενα δημιούργημα, που δεν πρέπει να ονομάζεται ΣΑΕ -άσχετα αν αυτό είναι στο Σύνταγμα- και θα δίνει έμφαση στην διατήρηση της ελληνικότητας, της πολιτιστικής εθνικής ''ταυτότητας'' των παιδιών μας, που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν εκτός Ελλάδας. Θα ήταν χρήσιμο, ο πολιτικός-κομματικός κόσμος της Ελλάδας, να κάτσει όσο πιό μακριά γίνεται από την Ομογένεια και οι μόνιμοι διαχρονικοί παράγοντές της να καταλάβουν ότι κι αυτοί επιβάλεται να κάτσουν στην άκρη, ώστε να ασχοληθούν οι νεότεροι.
(Σημ.: Θα υπάρξει και συμπληρωματική έκθεση-εισήγηση γιά συγκεκριμένες δράσεις με στόχο την οργάνωση Νεολαίας σύμφωνα με την σημερινή πραγματικότητα και έκθεση, γιατί πρέπει να είναι μέλη του ΣΑΕ, ΜΟΝΟ άτομα και τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με την δημιουργία πραγματικού-υπαρκτού ''ελληνικού λόμπι'' στις ΗΠΑ)

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ:
Αφήστε τον Ελληνισμό Διασποράς, να οργανωθεί μόνος του και να επιλέξει αυτός τον παγκόσμιο φορέα του, με την Ελλάδα σε ρόλο συμβουλευτικό, βοηθητικό. Δεν χρειάζεται επανάληψη των ίδιων καταστροφικών πρακτικών, γιά την εξυπηρέτηση μικροπολιτικών ανούσιων σκοπιμοτήτων της κυβερνητικής, πολιτικής-κομματικής Ελλάδας.

Μόνο τότε ίσως έχουμε μία ελπίδα γιά ένα παγκόσμιο όργανο του απόδημου Ελληνισμού, που θα μπορέσει να προσφέρει στην Ελλάδα και όχι το σαθρό κατασκεύασμα που είχαμε με το όνομα ΣΑΕ, που υποτίμησε βάναυσα την Ομογένεια και δεν την έκφρασε, όπως έγινε μέχρι τώρα.
Και ας καταλάβει η Ελλάδα, ότι, του υφυπουργείου Απόδημου Ελληνισμού και των σχετικών οργάνων του, πρέπει να ηγείται απόδημος 'Ελληνας με γνώση γιά τα περί Ομογένειας.
Αν μιλάμε γιά νέο ξεκίνημα και όχι γιά την διαιώνιση μιάς απάτης στο όνομα της Ομογένειας, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουν όλα, να αλλάξει και το όνομα. Και μόνο η λέξη ''Συμβούλιο'' στο όνομα του ΣΑΕ, παραπέμπει σε ολιγομελή ομάδα, όχι σε παγκόσμιο φορέα. 'Αρα το λάθος ξεκινά από την αρχή. Προτείνω, οι περιφερειακές οργανώσεις να ονομάζονται Hellenes-USA, Hellenes-Canada, Hellenes-Germany, Hellenes-Australia κλπ. Oι δε Οργανώσεις Ηπείρων να ονομάζονται Hellenes-Europe, Hellenes-America, Hellenes-Africa κλπ. Και ο παγκόσμιος φορέας να ονομάζεται ''Παγκόσμια Οργάνωση Ελλήνων Διασποράς''.

Συμπέρασμα
Αν θέλουμε πραγματικά μία νέα παγκόσμια Οργάνωση τύπου ΣΑΕ, επιβάλλεται να γίνουν πρώτα τα ακόλουθα:
1- Να ασχοληθούν εισαγγελείς (όχι η... Βουλή ή επιτροπές) με τα -κάθε είδους- οικονομικά του ΣΑΕ από 1995 και με τις χορηγίες της ΓΓΑΕ στο όνομα του απόδημου Ελληνισμού.
2- Ο πολιτικός-κομματικός κόσμος της Ελλάδας να μείνει όσο γίνεται πιό μακριά από την Ομογένεια.
3- Να αφεθεί η Ομογένεια να αποφασίσει ανεπηρέαστα πως αυτή θέλει να οργανωθεί και η ελληνική κυβέρνηση απλά να έχει βοηθητικό ρόλο. Μέσα από διάλογο, προβληματισμό, τοπικές και περιφερειακές συνελεύσεις, αυτή να αποφασίσει πως θα είναι το νομοσσχέδιο, πότε θα γίνει παγκόσμια Συνέλευση, πως θα οργανωθεί ο νέος φορέας κλπ. χωρίς ανάμιξη της πολιτικής, κυβερνητικής Ελλάδας και διαφόρων γραφικών ''παραγόντων'' της Ομογένειας.
Αν δεν γίνουν τα τρία προαναφερόμενα, τότε δεν αξίζει ούτε καν να μιλάμε γιά ''νέο ΣΑΕ'' ή οτιδήποτε σχετικό, επειδή δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αποδεκτό από τον Ελληνισμό Διασποράς.

Bασίλης Ματαράγκας
Μέλος της Επιτροπής, πρόεδρος ελληνικής Ομοσπονδίας ''Ενωσης'' (Σικάγο-Ιλλινόϊς, ΗΠΑ)

Γκρουπιέρηδες, αεροσυνοδοί και σταθμάρχες του ΟΣΕ στη… νέα ΕΛ.ΑΣ.

Τραγελαφικές καταστάσεις στην αστυνομία λόγω της κινητικότητας – Απόγνωση στους επιτελείς που θα έχουν όπως λένε στην υπηρεσία ανθρώπους που ξέρουν για αστυνομία μόνο από τα… μυθιστορήματα. Γκρουπιέρηδες από το καζίνο της Πάρνηθας, αεροσυνοδοί, σταθμάρχες του ΟΣΕ, υπάλληλοι διοδίων και οδηγοί αστικών λεωφορείων παρουσιάζονται για να αναλάβουν (διοικητική) υπηρεσία στην ΕΛ.ΑΣ. τις τελευταίες ημέρες, λόγω της «κινητικότητας» στο ελληνικό δημόσιο.
Την ίδια ώρα μελετάται η απομάκρυνση 500 πολιτικών υπαλλήλων των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., που υπηρετούν από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 και έχουν εξειδικευθεί στα θέματα που χειρίζεται η Αστυνομία, από τη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος και των ναρκωτικών ή τις προμήθειες των αρχών ασφαλείας.

Σύμφωνα με το Βήμα, αξιωματούχοι της λεωφόρου Κατεχάκη λένε ότι βρίσκονται μπροστά σε μια τραγελαφική κατάσταση. Από τη μία πλευρά βλέπουν κρίσιμες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., τόσο σε κεντρικές μονάδες, όσο και στην περιφέρεια να στελεχώνονται -λόγω «κινητικότητας»- από 615 δημόσιους υπαλλήλους, από τους οποίους οι περισσότεροι είναι τελείως άσχετοι με τα νέα τους καθήκοντα και δεν διαθέτουν καμιά σχετική προϋπηρεσία.

Από την άλλη, οι ίδιοι αξιωματούχοι, ανησυχούν για τις επιπτώσεις που θα έχει η απόφαση να τεθούν στο καθεστώς κινητικότητας ή και διαθεσιμότητας 500 από τους υπάρχοντες πολιτικούς υπαλλήλους της ΕΛ.ΑΣ. και του υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Σε υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής έχουν ενταχθεί 220 νέοι υπάλληλοι αναφέρει ανώτατο στέλεχος της Αστυνομίας. «Βλέπουμε υπαλλήλους του καζίνο, με αρμοδιότητα μέχρι χθες τις ρουλέτες και το μπλακ τζακ, να λαμβάνουν θέσεις σε αστυνομικά τμήματα και αεροσυνοδούς να πηγαίνουν σε εκπαιδευτικά κέντρα της ΕΛΑΣ. Ευτυχώς που έχει καταργηθεί το Τμήμα Λεσχών της Ασφάλειας Αττικής, γιατί δεν αποκλείεται κάποιοι να τη θεωρούσαν… ιδεώδη υπηρεσία για τους συγκεκριμένους “διαθέσιμους”».

Αστυνομικές Υπηρεσίες της Πελοποννήσου έχουν πλαισιωθεί, εν τω μεταξύ, από σταθμάρχες του ΟΣΕ. «Eνας από αυτούς, πάντως, έχει ήδη ζητήσει μετάταξη από τον τοπικό αστυνομικό σταθμό στον γειτονικό σταθμό του… ΟΣΕ! Μιλάμε για σουρεαλιστικές καταστάσεις. Η Αστυνομία αποδεικνύεται – λόγω της ιδιοτυπίας της – η υπηρεσία που εκθέτει, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τομέα, όλη αυτή την λογική της κινητικότητας στο δημόσιο…», σχολιάζει ο συγκεκριμένος αξιωματικός.

Στις αστυνομικές υπηρεσίες, όπου τοποθετούνται αυτές τις ημέρες υπάλληλοι μέσω της κινητικότητας, υπηρετούσαν – από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 στις περισσότερες περιπτώσεις – πολιτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν πλέον ειδικευθεί στο αντικείμενό τους και «σηκώνουν» όλες τις διεκπεραιωτικές υποχρεώσεις της υπηρεσίας, ώστε να μην εγκλωβίζονται οι αστυνομικοί στα γραφεία και τη χαρτούρα.

Τώρα, όπως λένε επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ., «με βάση το σκεπτικό των κυβερνητικών παραγόντων θα φύγουν αυτοί που έχουν 30χρονη εμπειρία και θα έλθουν να καλύψουν τις θέσεις τους εκείνοι που ξέρουν για αστυνομία μόνο από τα… μυθιστορήματα».

ONNEWS.GR

Εξαθλίωση: Ετσι φτιάχνονται στην Κίνα τα iPhone, iPad, iMac (photos).


Εξαθλίωση: Ετσι φτιάχνονται στην Κίνα τα iPhone, iPad, iMac (photos) Για να καταλάβουν και μερικοί μερικοί τι θα πεί ελεύθερη οικονομική ζώνη (ΕΟΖ).
Απάνθρωπες, άθλιες οι συνθήκες εργασίας και σοκαριστικές οι φωτογραφίες που το μαρτυρούν στα εργοστάσια Pegatron στην Κίνα, όπου εργάτες – μηχανές συναρμολογούν iPhones, υπολογιστές iMac και το νέο επερχόμενο φθηνό iPhone, το iPhone 5C.


Εκεί που δουλεύουν πάνω από 11 ώρες την ημέρα, εισπνέοντας χημικά, για 1,5 δολάριο την ώρα και ζουν εσώκλειστοι σε κοιτώνες των 12 ατόμων,, σε συνθήκες τρώγλης. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση της Apple είναι όλοι πολύ νέοι, διότι η εταιρεία δεν παίρνει υπαλλήλους άνω των 35 ετών. Δεν προσλαμβάνονται Θιβετιανοί ή Ουιγούροι ή όσοι έχουν  τατουάζ.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν κρυφά.

Η Apple είπε ότι θα κάνει έρευνα επί των καταγγελιών της Κινεζικής και της Διεθνούς Επιθεώρησης Εργασίας…Οι εργαζόμενοι κοιμούνται σ’ αυτούς τους κοιτώνες. 12 άνθρωποι σ’ ένα δωμάτιο με κουβάδες για να πλένονται.Υπάρχουν μόνο τέσσερα ή πέντε ντους για εκατοντάδες ανθρώπους. Εδώ είναι ντους που έχουν φτιαχτεί σε ένα ανοικτό γκαράζ.


Οι εργαζόμενοι δεν έχουν εκπαιδευτεί σωστά, έτσι δεν ξέρουν ότι έρχονται σε επαφή με δηλητηριώδεις χημικές ουσίες.

Δουλεύουν 66 ώρες την εβδομάδα.

Κάνουν βάρδιες των 11 ή περισσότερων ωρών την ημέρα. Οι υπερωρίες βεβαίως δεν αμείβονται.

Ορισμένοι πρέπει να φτιάξουν 600 iPad ανά βάρδια.

Οι συνθήκες εργασίας είναι παράνομες ακόμη και για την κινεζική νομοθεσία.

Οι γυναίκες που μένουν έγκυες δεν παίρνουν άδεια μητρότητας.

iefimerida.gr

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ SUCCESS STORY ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

Λίστα με 46 ξενοδοχεία κατατέθηκε στον εισαγγελέαΑποδιέλυσαν και τον Τουρισμό. Περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερη ποιότητα, στάσιμα έσοδα, τριτοκοσμικές εργασιακές συνθήκες.

ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ. O Τουρισμός ανεβαίνει στην Ελλάδα, αλλά χωρίς τους Έλληνες - Περίπου μισό εκατ.τουριστικές επιχειρήσεις φοροδιέφυγαν το 2012.

EΡΕΥΝΑ.Ακροδεξιά και Τουρισμός στην Ελλάδα. Τι δηλώνουν τουρίστες και επισκέπτες, τι προβάλλεται στον Ξένο Τύπο.

Ποιος κερδίζει από τον τουρισμό;

Ενώ κατέρρεαν τα νοσοκομεία, επιδοτούσαν τα ξενοδοχεία!

Ρόδος.Λίστα με 46 ξενοδοχεία που δεν πληρώνουν τους εργαζομένους,κατατέθηκε στον εισαγγελέα

Μύκονος.Δικαστικη έρευνα για 11 ξενοδόχους και Αυτοδιοίκηση για τεράστια φοροδιαφυγή & ψευδείς βεβαιώσεις.

Πόρτο Καρράς.Κερδοφόρο αλλα με απλήρωτους εργαζόμενους για μήνες & απολύσεις παραμονή Πρωτοχρονιάς!


ΧΑΟΣ.Ο ΄Ομιλος Δασκαλαντωνάκη χρωστά μισο δις & το Υπ.Οικ. δεν γνωρίζει ποιες επιχειρήσεις έχει ο Όμιλος στην Ελλάδα!

ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2011.1 στούς 3 βιομήχανους δήλωσε κάτω απο 5000 ευρώ,απο πρόστιμα 1.5 δις εισπράχθησαν 29 εκ.! Όλο το Στατιστικό Δελτίο.

Οι τουρίστες ανησυχούν για την Χρυσή Αυγή και τον ρατσισμό.

BBC. Οι τουρίστες που κρατήθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία,ως παράνομοι μετανάστες

New Zealand Herald.Νεοζηλανδός δηλώνει ότι απήχθη & έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από την ελληνική αστυνομία. http://lefteria-news.blogspot.gr/2012/11/new-zealand-herald.html

BBC.Συγκλονιστικές ιστορίες της χρεοκωπημένης Αθήνας,πίσω απο τον τουρισμό

Δημοσιεύθηκαν σε Βρετανική ιστοσελίδα οι καταθέσεις των δυο τουριστών-μαρτύρων δικαστικής υπόθεσης, που κατηγορούν την ΕΛΑΣ για κακοποίηση.

BBC VIDEO. Η ΕΛΑΣ κατηγορείται οτι χτύπησε τουρίστα, μάρτυρα σε θανάσιμο τραυματισμό στην Ζάκυνθο, για να αλλάξει κατάθεση

  Νέα Στοιχεία. Βρετανικός Τύπος, Αστυνομία, Ιατροδικαστής, επιτίθενται στην ΕΛΑΣ για την υπόθεση Hiles & κακοποίηση τουριστών-μαρτύρων.

New York Times.Ελλάδα:Ταξιδιωτική Οδηγία.Αύξηση βίαιων επιθέσεων κατά μεταναστών & επισκεπτών,κυρίως από μέλη/υποστηρικτές Χρυσής Αυγής

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΗΠΑ.Το πλήρες και ακριβές κείμενο της οδηγίας ασφαλείας για τους Αμερικανούς στην Ελλάδα

«Αίμα και Ανθρωπισμός» Άρθρο Βρετανού πρ.καθηγητή Πανεπιστημίου που ζεί μόνιμα στην Σάμο. Κατηγορεί την Πολιτεία για «Αδυναμία και Συνενοχή» απέναντι στην Χρυσή Αυγή.

Ο "Ξένιος Ζεύς", θεατρική παράσταση σε διεθνή Φεστιβάλ.΄Αλλη μια "διαφήμιση" της χώρας, προσφορά Δένδια.

ReINFORM.nl (Netherlands). Ζήσε τον μύθο σου στην Ελλάδα (μια ιδιόμορφη χούντα)

petrosdiver

Προς ενημέρωσή σας, να δηλώσω ότι οι απόψεις των συντακτών του ιστολογίου, δεν συμπίπτουν αναγκαστικά με το περιεχόμενο των άρθρων που αναρτούνται. Η παρούσα ιστοσελίδα ακολουθεί απαρέγγλειτα τον Κώδικα δεοντολογίας των Blogger (ΕΔΩ). Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το petrosdiver ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει. Επίσης διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη και ελπίζω να ωφεληθήκατε από αυτό που διαβάσατε.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...