Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

Τα 22 μέτρα-«φωτιά» για την πάταξη της Διαφθοράς

Σαρωτικές αλλαγές για την πάταξη της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος σχεδιάζει η Κυβέρνηση μέρος των οποίων θα αναγνωσθεί στις προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή. 
Στόχος να μπει τέλος στην ασυδοσία των ενδο-ομιλικών συναλλαγών των μεγάλων πολυεθνικών και να καταπολεμηθεί το «τέρας» της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. 
Παράλληλα θα ελεγχθούν σε βάθος τα δισ ευρώ που φυγαδεύτηκαν την περίοδο της κρίσης- και όχι μόνο- σε ασφαλή τραπεζικά «καταφύγια»... του εξωτερικού και σε υπεράκτιες εταιρείες (off shore)… Έτσι λοιπόν το πλαίσιο των μέτρων που αποκαλύπτει το ereportaz και αποτελεί το συμβόλαιο του ΣΥΡΙΖΑ στη μάχη κατά του Οικονομικού Εγκλήματος, περιλαμβάνει: 
 1)Την σύσταση εξεταστικών επιτροπών στη Βουλή για τη διερεύνηση σκανδάλων και την παραπομπή τυχόν εμπλεκόμενων στη Δικαιοσύνη, 
2)Την κατάργηση του φορολογικού απορρήτου όλων προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Εφορίας, 
3)την δημιουργία μόνιμου ηλεκτρονικού μητρώου φορολογικών ελεγκτών, 
4)τη συνεχή παρακολούθηση και τεκμηρίωση των υποθέσεων που επιλέγονται για έλεγχο, 
5)»Πόθεν έσχες» σε όσους εμπλέκονται στον καταλογισμό και την είσπραξη της φορολογητέας ύλης, 6)Διοικητική ανεξαρτησία για τους οικονομικούς επιθεωρητές, 
7)Καθιέρωση του περιουσιολογίου για όλους τους φορολογούμενους, 
8) Η φορολογική δήλωση θα αντικαθιστά οποιαδήποτε υπάρχουσα δήλωση «πόθεν έσχες» για οποιονδήποτε. Κάθε αλλαγή της περιουσιακής κατάστασης θα αποδεικνύεται είτε από νόμιμο παραστατικό είτε θα πρέπει να δικαιολογείται από τα δηλωθέντα στην εφορία ετήσια εισοδήματα, 9)Κατάσχονται τα ποσά που δεν δικαιολογούνται από τις φορολογικές δηλώσεις και την προσαύξηση της περιουσίας για όσους λαμβάνουν εισόδημα η μισθό από το Δημόσιο, 
10)Δεσμεύονται από το Δημόσιο- για όσους φορολογούνται στην χώρα μας -καταθέσεις, επενδυτικό προϊόν, συμμετοχή σε εταιρεία κλπ για τα οποία δεν έχουν ενημερωθεί οι φορολογικές αρχές και εφόσον προκύπτει οτι προέρχονται από αδήλωτα εισοδήματα, 
11)Οι διατάξεις του πειθαρχικού και ποινικού δικαίου που ισχύουν για τους εφοριακούς θα ισχύουν για βουλευτές ,μέλη της Κυβέρνησης, διοικητές Οργανισμών, περιφερειάρχες κλπ, 
12)θεσπίζεται ειδική υπηρεσία ελέγχου για το «πόθεν έσχες» και επιβάλλεται σε όσους μετέφεραν μεγάλα χρηματικά ποσά τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό (Διευθυντές, συμβούλους και μέλη Δ.Σ Α.Ε και ΕΠΕ,σε εργολάβους δημοσίων έργων, κατασκευαστές ,δημοσιογράφους, μεγαλοστελέχη τραπεζικών Ιδρυμάτων και χρηματιστηριακών εταιρειών, υψηλόβαθμα στελέχη του Δημοσίου,.ιδιοκτήτες ΜΜΕ και σε υποκρυπτόμενα πρόσωπα σε υπεράκτιες εταιρείες), 
13) Δημιουργείται Δικαστική Αστυνομία για την προανακριτική διαδικασία, 
14)Καταργείται ο νόμος περί ευθύνης υπουργών στο πλαίσιο της επόμενης Αναθεώρησης του Συντάγματος, 
15) έλεγχος από την Τράπεζα της Ελλάδος η τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την προέλευση της χρηματοδότησης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 
16)Επανεξετάζονται όλες οι τηλεοπτικές συχνότητες από μηδενική βάση και αναθεωρείται το καθεστώς αδειοδότησης, 
17) Τηλεοπτικοί, ραδιοφωνικοί σταθμοί ,εφημερίδες και περιοδικά έχουν υποχρέωση ειδικής δήλωσης για την ιδιοκτησιακή τους κατάσταση από νομικά η φυσικά πρόσωπα, 
18)Υποχρεωτική ανακεφαλαιοποίηση των επί πολλά χρόνια ζημιογόνων επιχειρήσεων, 
19)Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης καθίσταται γενικός επόπτης και συντονιστής όλων των ελεγκτικών σωμάτων και των υπηρεσιών ελέγχου, 
20)Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής θα εξετάζει και θα αξιολογεί δημόσιες συμβάσεις μεγάλης εθνικής και κοινωνικής σημασίας η μεγάλης οικονομικής αξίας, 
21)Το κοινοβούλιο θα έχει πρωτεύοντα ελεγκτικό ρόλο στις προμήθειες αμυντικού υλικού, 
22)Οι τράπεζες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι θεματοφύλακες επενδυτικών προϊόντων κλπ υποχρεώνονται να ενημερώνουν καθημερινά σε ηλεκτρονική μορφή τις φορολογικές υπηρεσίες για υπόλοιπα των τραπεζικών καταθέσεων και για λοιπά αρχεία που έχουν στη διάθεσή τους . 

Του Πέτρου Κουσουλού από ereportaz
Τα 22 μέτρα-«φωτιά» για την πάταξη της Διαφθοράς Σαρωτικές αλλαγές για την πάταξη της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος σχεδιάζει η Κυβέρνηση μέρος των οποίων θα αναγνωσθεί στις προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή. Στόχος να μπει τέλος στην ασυδοσία των ενδο-ομιλικών συναλλαγών των μεγάλων πολυεθνικών και να καταπολεμηθεί το «τέρας» της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Παράλληλα θα ελεγχθούν σε βάθος τα δισ ευρώ που φυγαδεύτηκαν την περίοδο της κρίσης- και όχι μόνο- σε ασφαλή τραπεζικά «καταφύγια»... του εξωτερικού και σε υπεράκτιες εταιρείες (off shore)… Έτσι λοιπόν το πλαίσιο των μέτρων που αποκαλύπτει το ereportaz και αποτελεί το συμβόλαιο του ΣΥΡΙΖΑ στη μάχη κατά του Οικονομικού Εγκλήματος, περιλαμβάνει: 1)Την σύσταση εξεταστικών επιτροπών στη Βουλή για τη διερεύνηση σκανδάλων και την παραπομπή τυχόν εμπλεκόμενων στη Δικαιοσύνη, 2)Την κατάργηση του φορολογικού απορρήτου όλων προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Εφορίας, 3)την δημιουργία μόνιμου ηλεκτρονικού μητρώου φορολογικών ελεγκτών, 4)τη συνεχή παρακολούθηση και τεκμηρίωση των υποθέσεων που επιλέγονται για έλεγχο, 5)»Πόθεν έσχες» σε όσους εμπλέκονται στον καταλογισμό και την είσπραξη της φορολογητέας ύλης, 6)Διοικητική ανεξαρτησία για τους οικονομικούς επιθεωρητές, 7)Καθιέρωση του περιουσιολογίου για όλους τους φορολογούμενους, 8) Η φορολογική δήλωση θα αντικαθιστά οποιαδήποτε υπάρχουσα δήλωση «πόθεν έσχες» για οποιονδήποτε. Κάθε αλλαγή της περιουσιακής κατάστασης θα αποδεικνύεται είτε από νόμιμο παραστατικό είτε θα πρέπει να δικαιολογείται από τα δηλωθέντα στην εφορία ετήσια εισοδήματα, 9)Κατάσχονται τα ποσά που δεν δικαιολογούνται από τις φορολογικές δηλώσεις και την προσαύξηση της περιουσίας για όσους λαμβάνουν εισόδημα η μισθό από το Δημόσιο, 10)Δεσμεύονται από το Δημόσιο- για όσους φορολογούνται στην χώρα μας -καταθέσεις, επενδυτικό προϊόν, συμμετοχή σε εταιρεία κλπ για τα οποία δεν έχουν ενημερωθεί οι φορολογικές αρχές και εφόσον προκύπτει οτι προέρχονται από αδήλωτα εισοδήματα, 11)Οι διατάξεις του πειθαρχικού και ποινικού δικαίου που ισχύουν για τους εφοριακούς θα ισχύουν για βουλευτές ,μέλη της Κυβέρνησης, διοικητές Οργανισμών, περιφερειάρχες κλπ, 12)θεσπίζεται ειδική υπηρεσία ελέγχου για το «πόθεν έσχες» και επιβάλλεται σε όσους μετέφεραν μεγάλα χρηματικά ποσά τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό (Διευθυντές, συμβούλους και μέλη Δ.Σ Α.Ε και ΕΠΕ,σε εργολάβους δημοσίων έργων, κατασκευαστές ,δημοσιογράφους, μεγαλοστελέχη τραπεζικών Ιδρυμάτων και χρηματιστηριακών εταιρειών, υψηλόβαθμα στελέχη του Δημοσίου,.ιδιοκτήτες ΜΜΕ και σε υποκρυπτόμενα πρόσωπα σε υπεράκτιες εταιρείες), 13) Δημιουργείται Δικαστική Αστυνομία για την προανακριτική διαδικασία, 14)Καταργείται ο νόμος περί ευθύνης υπουργών στο πλαίσιο της επόμενης Αναθεώρησης του Συντάγματος, 15) έλεγχος από την Τράπεζα της Ελλάδος η τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την προέλευση της χρηματοδότησης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 16)Επανεξετάζονται όλες οι τηλεοπτικές συχνότητες από μηδενική βάση και αναθεωρείται το καθεστώς αδειοδότησης, 17) Τηλεοπτικοί, ραδιοφωνικοί σταθμοί ,εφημερίδες και περιοδικά έχουν υποχρέωση ειδικής δήλωσης για την ιδιοκτησιακή τους κατάσταση από νομικά η φυσικά πρόσωπα, 18)Υποχρεωτική ανακεφαλαιοποίηση των επί πολλά χρόνια ζημιογόνων επιχειρήσεων, 19)Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης καθίσταται γενικός επόπτης και συντονιστής όλων των ελεγκτικών σωμάτων και των υπηρεσιών ελέγχου, 20)Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής θα εξετάζει και θα αξιολογεί δημόσιες συμβάσεις μεγάλης εθνικής και κοινωνικής σημασίας η μεγάλης οικονομικής αξίας, 21)Το κοινοβούλιο θα έχει πρωτεύοντα ελεγκτικό ρόλο στις προμήθειες αμυντικού υλικού, 22)Οι τράπεζες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι θεματοφύλακες επενδυτικών προϊόντων κλπ υποχρεώνονται να ενημερώνουν καθημερινά σε ηλεκτρονική μορφή τις φορολογικές υπηρεσίες για υπόλοιπα των τραπεζικών καταθέσεων και για λοιπά αρχεία που έχουν στη διάθεσή τους . Του Πέτρου Κουσουλού από ereportaz

Copy and WIN : hhttp://bit.ly/copynwin

Βύρων Πολύδωρας: Συστρατεύομαι με τον Αλέξη Τσίπρα για το καλό της πατρίδας

Το Ποντίκι Web
Στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τάσσεται ο Βύρων Πολύδωρας τη δήλωσή του στα στα parapolitika.gr. Με σκληρά λόγια για τον Αντώνη Σαμαρά τον οποίο προτρέπει να διαβάσει στον Πλούταρχο το σχετικό απόσπασμα για τη συμφιλιωτική στάση-συμπεριφορά του Αριστείδη, του και Δίκαιου καλούμενου, προς τον πολιτικό του αντίπαλο Θεμιστοκλή, στη ναυμαχία της Σαλαμίνος.

Ολόκληρη η δήλωση του Β. Πολύδωρα έχει ως εξής:

«Ο κατά φαντασίαν νικητής των εκλογών κ. Σαμαράς δίνει ακρίτως μάχη οπισθοφυλακών. Καλό θα ήταν να διάβαζε στον Πλούταρχο το σχετικό απόσπασμα για τη συμφιλιωτική στάση-συμπεριφορά του Αριστείδη, του και Δίκαιου καλούμενου, προς τον πολιτικό του αντίπαλο Θεμιστοκλή, στη ναυμαχία της Σαλαμίνος.

"Ήκεν ὁ Ἀριστείδης ἐπὶ τὴν σκηνὴν τοῦ Θεμιστοκλέους καὶ καλέσας αὐτὸν ἔξω μόνον, ᾿ἡμεῖς᾿ εἶπεν ᾿ὦ Θεμιστόκλεις, εἰ σωφρονοῦμεν, ἀρξώμεθα σωτηρίου καὶ καλῆς φιλονικίας πρὸς ἀλλήλους, ἁμιλλώμενοι σῶσαι τὴν Ἑλλάδα, σὺ μὲν ἄρχων καὶ στρατηγῶν, ἐγὼ δ᾿ ὑπουργῶν καὶ συμβουλεύων".

Είναι ένα μήνυμα της ιστορίας προς όλους μας, που γίνεται επίκαιρο σήμερα, στην μάχη της διαπραγμάτευσης που δίνει η νέα κυβέρνηση της Ελλάδος με τους πιστωτές της και θεσμικούς εταίρους μας κατ’ εντολή, νωπή και καθαρή, του Ελληνικού λαού. Μόνον η συστράτευση είναι έντιμη πατριωτική στάση.

Ναι, θέτω τον εαυτό μου στην υπηρεσία της πατρίδος και του λαού, συστρατευόμενος στη διαπραγμάτευση κοινωνικής σωτηρίας και εθνικής απελευθέρωσης που διεξάγει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ».

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ: Κασέτες που εντοπίστηκαν στη Λιβύη «καίνε» την γενοκτόνο Χίλαρι Κλίντον (βίντεο)

χιλαρι by spitha80

Η Χίλαρι Κλίντον, ως υπουργός Εξωτερικών, κατασκεύασε ψευδή προσχήματα για την εισβολή στη Λιβύη, με τον ίδιο τρόπο που οι νεοσυντηρητικοί της κυβέρνησης Μπους δημιούργησαν πλαστές αποδείξεις προκειμένου να ξεκινήσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράκ.

Την Τετάρτη, η εφημερίδα Washington Times δημοσιοποίησε την ανακάλυψη κασετών στη Λιβύη, οι οποίες αποκαλύπτουν ότι η Κλίντον, αδιαφορώντας τελείως για τις ανησυχίες που είχαν εκφράσει στελέχη των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, είχε κατασκευάσει στοιχεία για δήθεν υπόγειες σήραγγες, με στόχο να οδηγήσει τις ΗΠΑ σε έναν αδικαιολόγητο και αχρείαστο πόλεμο.

Ένας μεσολαβητής, ο οποίος ήταν απεσταλμένος του Γενικού Επιτελείου Στρατού δήλωσε ότι ο γιος του Συνταγματάρχη Μουαμάρ Καντάφι, η Χίλαρι Κλίντον και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατασκεύασαν «ηλίθια γεγονότα» προκειμένου να πείσουν το Κογκρέσο να εγκρίνει την εισβολή στη Λιβύη.

Η Κλίντον ισχυριζόταν ότι το καθεστώς Καντάφι θα διέπραττε γενοκτονία και θα δημιουργούσε μια ανθρωπιστική κρίση, σε απάντηση της ανόδου του κινήματος της «Αραβικής Άνοιξης» στη Λιβύη.

Η αποκαλούμενη Αραβική Άνοιξη ήταν ένα δήθεν επαναστατικό κίνημα που λανσαρίστηκε από το Διεθνές Ρεπουμπλικανικό Ινστιτούτο, το Εθνικό Δημοκρατικό Ινστιτούτο και άλλες οργανώσεις, με στόχο την αναδιαμόρφωση του πολιτικού τοπίου στη Μέση Ανατολή, αρχής γενομένης από την Αίγυπτο.

σειφ

«Ήταν σαν τα όπλα μαζικής καταστροφής στο Ιράκ. Βασίστηκε σε μια ψευδή αναφορά», αποκάλυψε ένας από τους γιους και πιθανός διάδοχος του Καντάφι, Σεϊφ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το Μάιο του 2011 με τον Γερουσιαστή των Δημοκρατικών Dennis J. Kucinich.

«Αεροπλάνα του στρατού βομβάρδιζαν τους διαδηλωτές και ολόκληρες συνοικίες στην Τρίπολη, ενώ ο στρατός σκότωνε χιλιάδες ανθρώπους κ.λπ….Και τώρα όλος ο κόσμος διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει ούτε μια απόδειξη ότι όλα αυτά όντως συνέβησαν στη Λιβύη».

Στην πραγματικότητα, η ανθρωπιστική κρίση στη Λιβύη παρουσιάστηκε μετά την εισβολή και όχι πριν. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, περίπου 750.000 πρόσφυγες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα μετά την ενορχηστρωμένη εξέγερση εναντίον του Καντάφι, ενώ τουλάχιστον 30.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του κατασκευασμένου πολέμου.

Οι δήθεν αντάρτες αποτελούνταν κυρίως από τρομοκράτες της Αλ Κάιντα, οι οποίοι εξοπλίστηκαν και υποστηρίχθηκαν από τη CIA.

«Και τώρα το ΝΑΤΟ τους υποστηρίζει με πλοία, με αεροπλάνα, ελικόπτερα, όπλα, εκπαίδευση και επικοινωνία», ανάφερε ο Σεΐφ Καντάφι στους Αμερικανούς αξιωματούχους. «Ζητάμε από την αμερικανική κυβέρνηση να στείλει διερευνητική αποστολή στη Λιβύη. Θέλω να δείτε τα πάντα με τα ίδια σας τα μάτια».

Ο πόλεμος στη Λιβύη σχεδιάστηκε από την Χίλαρι Κλίντον και εκτελέστηκε από το ΝΑΤΟ και τα Ηνωμένα Έθνη, με στόχο την εξυπηρέτηση των συνήθων πελατών: το στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα, την ολιγαρχία και τους Κροίσους του πετρελαίου.

«Η Wall Street, οι αγγλο-αμερικανικοί γίγαντες του πετρελαίου, οι παραγωγοί όπλων των ΗΠΑ και της ΕΕ είναι οι κερδισμένοι του πολέμου εναντίον της Λιβύης. Το πετρέλαιο της χώρας είναι ένα χρυσωρυχείο για τους αγγλο-αμερικανικούς γίγαντες του πετρελαίου», γράφει ο Michel Chossudovsky.

«Η Λιβύη έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στην Αφρική. Ο στόχος της επέμβασης των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ είναι στρατηγικός: συνίσταται στην ολοκληρωτική αρπαγή, στην κλοπή του πετρελαϊκού πλούτου της χώρας υπό το πρόσχημα της ανθρωπιστικής επέμβασης. Αυτή η στρατιωτική επιχείρηση διεξήχθη για την εγκαθίδρυση της ηγεμονίας των ΗΠΑ στη Βόρεια Αφρική, μια περιοχή που ιστορικά ανήκε στη σφαίρα επιρροής κυρίως της Γαλλίας και σε μικρότερο βαθμό της Ιταλίας και της Γαλλίας».

Δείτε τα βίντεο ΕΔΩ

Τρομοκρατία…Τέλος!

Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα τέτοια αντιμετώπιση από την προηγούμενη κυβέρνηση και τους γλείφτες τους.Περίμενα να έχουν την ευθιξία τουλάχιστον να σιωπούν. 

Αντί αυτού ωστόσο έχουμε τον Γεωργιάδη να μας ζαλίζει στο twitter ακολουθώντας τον Δένδια και τον Μιχελάκη, αλλά και το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι του τουρίστα. Δεν πιάνει ο τρόμος σας πια. Είναι εμφανές ποιους εξυπηρετείτε και πόσο τσάτσοι είσαστε.
Να σας θυμίσω κάτι. 

Εκλογές είχαμε τη περασμένη Κυριακή. Ο κόσμος ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙZA για πρώτη φορά στα δεδομένα του βόθρου σας τόσα χρόνια, προχωράει όπως υποσχέθηκε! Δεν έχετε καταλάβει λίγο την ουσία του λειτουργήματος που σας αναθέτουμε. Δεν σας ψηφίζουμε γιατί είστε ωραίοι, σας ψηφίζουμε γιατί συμφωνούμε με αυτά που μας τάζετε. Έτσι τουλάχιστον θα έπρεπε να δουλεύει το πράγμα.
Δεν είμαστε χαζοί να μην ξέρουμε που μπορεί να οδηγήσει η επιλογή μας.  

Αν έρθει η ρήξη όπως λέτε. ΑΣ ΕΡΘΕΙ! Δεν θέλουμε άλλους τσάτσους σαν εσάς να πορευόμαστε με την ξεβράκωτη υπευθυνότητα σας. Πρωθυπουργό θέλαμε επιτέλους! Όχι αρχιχέστη! 

Να το κάνω πιο λιανά… ακόμα κι αν χρειαστεί ο θεός να βάλει το χέρι του ( ε Δενδια;) γιατί θα έρθει η καταστροφή. αναλαμβάνουμε την ευθύνη γιατί αυτή τη τακτική θέλαμε από τους ηγέτες μας.

Πιο λιανά. όσοι δεν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές ήταν όσοι δεν τον πίστεψαν. Με βάση τις πρώτες κινήσεις του είμαι πεπεισμένος πως το ποσοστό που συμφωνεί με όσα πράττει έχει εκτοξευτεί. Και αν δεν είχαμε και εσάς να μας τα ζαλίζετε με την συνεχιζόμενη τρομοκρατία θα είχε και πάνω του 50% μαζί του.

Κάντε μας τη χάρη λοιπόν και αφήστε μας να δοκιμάσουμε και να απολαύσουμε για πρώτη φορά και κάτι που μας εκφράζει. Δεν είμαστε εμείς οι χαζοί και εσείς οι έξυπνοι. Ξέρουμε τις όποιες συνέπειες μπορούν να έρθουν. Οι οποίες μην ξεχνάμε αν έρθουν θα έρθουν γιατί όλο αυτό το μπουρδέλο έχει δημιουργηθεί από δικές σας πολιτικές και επειδή τόσα χρόνια είχανε μάθει να σας ρίχνουν μπάτσες!
Ξέρω σας πληγώνει να έχει η τωρινή κυβέρνηση μαζί της τον λαό της…είχατε μάθει στη μούτζα τόσα χρόνια. Σας προτείνω λοιπόν αντί να μας ζαλίζετε με τη μιζέρια σας να κάνετε έναν νέο σύλλογο «Ανώνυμοι Εξουσιολάγνοι» και να συναντιέστε κάθε εβδομάδα για group therapy. Βάλτε τον Γεωργιάδη για πρόεδρο και φωνάζετε τον υπουργό.θα είναι δύσκολη η απεξάρτηση για αυτόν.
Στο τενεκέ των σκουπιδιών κοπρόσκυλα!
Χαμένος Νέος

http://xamenosneos.blogspot.gr/

Τσίπρας: Ούτε βήμα πίσω!

Βήμα πίσω δεν κάνει ο Αλέξης Τσίπρας σύμφωνα τουλάχιστον με όσα είπε στους συνεργάτες του πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου. «Οι προκάτοχοί μου επέλεξαν άλλα να λένε προεκλογικά και άλλα να κάνουν μετεκλογικά. Έχασαν τη στήριξη του λαού και έπεσαν. Σκέφτομαι να πρωτοτυπήσω και να μείνω συνεπής στις δεσμεύσεις μου», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ Τσίπρας από το Μέγαρο Μαξίου. Παρόντες εκτός του κ. Τσίπρα είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης και όλο το οικονομικό επιτελείο. Η συνάντηση της ηγετικής ομάδας της κυβέρνησης πραγματοποιείται στον απόηχο των σημερινών συναντήσεων που είχε στην Αθήνα με τους κυρίους Τσίπρα και Βαρουφάκη ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ.

Ξηλώνει το ΤΑΙΠΕΔ η Βαλαβάνη

ΤΑΙΠΕΔ by onpolitika
Τις παραιτήσεις του προέδρου του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ, Εμμανουήλ Κονδύλη, καθώς και του διευθύνοντος συμβούλου, Πασχάλη Μπουχώρη, ζήτησε πριν από λίγο, σύμφωνα με πληροφορίες, η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών, Νάντια Βαλαβάνη.
Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των εξαγγελιών της κυβέρνησης για κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ και για «φρένο» στη
διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων, τουλάχιστον με τη μορφή που ίσχυε μέχρι σήμερα, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ.
Θα προωθήσουμε ένα διαφορετικό τρόπο αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, φέρεται να είπε σχετικά η κυρία Βαλαβάνη.
Σε κάθε περίπτωση, δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί ποιος θα είναι ο νέος φορέας, που θα αναλάβει τη διαδικασία. Μένει να φανούν οι προθέσεις του υπουργείου Οικονομικών και σε αυτόν τον τομέα, την ώρα που οι δανειστές ήδη αντιδρούν στο «πάγωμα» των αποκρατικοποιήσεων.

Ζούμε ημέρες «Βασικού Μετόχου». Η ευρωπαϊκή διαπλοκή παίζει τα ρέστα της βιάζοντας την δημοκρατία.

Η πραξικοπηματική παρέμβαση του Σουλτς υπερ ενος νεοφασιστικού μορφώματος, όπως το Ποτάμι, δεν ξυπνά απλως μνήμες 1941 με Φον Αλτενμπουργκ και Τσολάκογλου. Φέρνει παλι στο προσκήνιο τις μαύρες ημέρες του 2005, όπου η Ελλάδα βρέθηκε μόνη της να αγωνίζεται απέναντι στην ντόπια και την ευρωπαϊκή διαπλοκή. Απέναντι της, διεφθαρμένοι πολιτικοί, επίτροποι, «λειτουργοί» που υποτίθεται υπηρετούν τους λαούς της Ευρώπης, στην ουσία όμως ειναι αχυράνθρωποι της Ντασώ, της Χόχτιφ και άλλων υπερεθνικών «νταβατζήδων».
Σημερα, αρθρογράφοι ευρωπαϊκων εφημεριδων και αχυράνθρωποι τυπου Σουλτς, εκβιάζουν την κυβερνηση προβαλλοντάς το «Ποτάμι» ως έναν ιδεατό κυβερνητικό εταίρο. Το επίσημο μόρφωμα των συμφεροντων δηλαδή, πρεπει σώνει και καλά να καταστεί κυβερνητικός εταίρος ώστε η κυβερνηση να υποταχθεί.
Αυτό σηματοδοτεί δυο τινά: Ότι η κυβερνηση βρίσκεται σε καλό δρόμο και ότι ο πόλεμος που θα δεχθεί απο τα συμφέροντα θα ειναι ανελέητος.
Τωρα όμως, θα έχει σύσσωμο τον λαό στο πλευρό της. Διαβάστε και δειτε τις εξόφθαλμες ομοιότητες: ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ – Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ.

Πηγή

Χρυσοβελωνη: «Η εποχή της χειραγώγησης των κυβερνήσεων με «ρεπορτάζ» τελείωσε στις 25 Ιανουαρίου»


Ο Καμμένος δεν κανει νύχτα σε σπηλιές τα ραντεβού, όπως οι τυφλοπόντικες της διαπλοκής… 

«Είναι προφανές πως κάποιους στην Ελλάδα βολεύει περισσότερο η αναπαραγωγή ξένων μυθευμάτων που ήδη διαψεύσθηκαν παρά η ίδια η αλήθεια.
Σε ό,τι αφορά τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Π. Καμμένο είναι σαφές πως τα παραπάνω αποτελούν δόλιο κατασκεύασμα.
Διευκρινίζεται για μια ακόμα φορά ότι ο πρόεδρος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ είχε, έχει και θα συνεχίσει να έχει διεθνείς επαφές, οι οποίες πάντα γίνονται δημόσια, με θεσμικούς παράγοντες και στόχο έχουν την προώθηση των εθνικών μας συμφερόντων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι πρόσφατες συναντήσεις του με κορυφαίους Ρώσους πολιτικούς στη Μόσχα, οι οποίες προφανώς ενόχλησαν πολύ ορισμένους.
Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ επαναλαμβάνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι κανείς δεν θα μπορέσει να χειραγωγήσει την κυβέρνηση εθνικού σκοπού με σκοτεινά «ρεπορτάζ». Η εποχή των παρεμβάσεων αλλότριων συμφερόντων τελείωσε στις 25 Ιανουαρίου».

Η υποδειγματική κίνηση απο τον (αχώνευτο) Βαρουφάκη, μπλοκάρει όλη την μεθοδευση ξεπλύματος του απεχθούς χρέους!

 by olympiada

Μπορεί να είναι αχώνευτος, αλλά η κίνηση του να απεμπολήσει την «σωτήρια» δόση των 7 δις, είναι ότι πιο αποτελεσματικό έχει κάνει αξιωματούχος της οικονομίας τα χρόνια του μνημονίου. Τι σημαίνει με απλά λόγια;
Το μνημόνιο ηταν η άθλια μεθόδευση μετατροπής ενος απεχθούς και επονείδιστου χρέους σε «νόμιμο», μετακυλίοντας το μεταξύ άλλων και στους λαούς της Ευρώπης.
Όπως έχουμε αποκαλύψει, τα ηνία του ΥΠΟΙΚ απο το 2009 και έπειτα, κρατούσαν οι στενοί συνεργατες του Σημίτη που γνώριζαν πολύ καλά τον «μαύρο» δανεισμό και το σκανδαλο των Swaps. Πλήρωναν λοιπον κανονικότατα τις δόσεις των Swaps στο ημίφως, με δάνεια απο τις αγορές. Διαβάστε: Τι σημαίνει απεχθές και επονείδιστο χρέος. Με ντοκουμέντα.
Με την μεθοδευση του μνημονίου, τα δεκάδες δις οφειλών που είχαν στα χερια τους τραπεζικά ιδρύματα, αποπληρώθηκαν με το δάνειο – μαμούθ Βρετανικού δικαίου, που μεταξύ άλλων, επιβαρύνει και τους λαούς της Ευρώπης. Το προγενέστερο χρεος όμως, θα μπορούσε κάλλιστα να διαγραφεί ή να καταστεί διαχειρίσιμο ακομα και με μονομερείς ενεργειες της Ελλάδας, απεναντι σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οχι σε λαούς. Ακριβως με τον ίδιο τροπο που εγινε το PSI, στην πλάτη των τίμιων ομολογιούχων και των ΝΠΔΔ.
Εν κατακλείδι, ο Βαρουφάκης τι λέει; «Εγώ δεν θα δεχθώ να ξεπλύνω το χρεος που προέκυψε με την παράνομη ανταλλαγή ομολογων απο την ΕΚΤ, που εξαιρέθηκαν απο το PSI»! Γνωρίζοντας οτι αυτά τα ομολογα θα ακυρωθούν σε ενδεχόμενη νομική αντιπαράθεση, ενώ το νέο δάνειο συνιστά παραδοχή της νομιμότητας αυτής της εγκληματικής ενέργειας. Της προνομιακής μεταχείρισης ομολογιούχων δηλαδή.
Μπράβο Γιάνης.
ΥΓ. Πότε θα ζητήσεις να ανοίξουν οι Ελβετικοί λογαριασμοί του φίλου σου; (Για να μην ξεχνιόμαστε…)

Τα πολιτικά πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (31 Ιανουαρίου 2015)

sav_prot
sav_prot1
sav_prot2
sav_prot3
sav_prot4
sav_prot5
sav_prot6
sav_prot7
sav_prot8
sav_prot9
sav_prot10
sav_prot11
sav_prot12
sav_prot13
sav_prot14
sav_prot15
sav_prot16
sav_prot17
sav_prot18
sav_prot19

Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

ΤΑ ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ ΑΝ ΔΕ ΛΙΩΣΕΙΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΑ... ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΘΑ ΣΕ ΦΑΝΕ

Το μεγάλο σκάνδαλο με τα ΜΜΕ - 19.000€ τον χρόνο πληρώνουν οι Νταβατζήδες για δημόσιες συχνότητες αξίας δισεκατομμυρίων! Τι θα κάνει ο Αλέξης και η νέα Κυβέρνηση;

ΑΛΕΞΗ, ΓΙΝΕ ΗΡΩΑΣ... Ο ΛΑΟΣ ΠΟΥ Σ΄ΕΚΑΝΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ "ΤΕΛΕΙΩΣΕΙΣ" ΤΟΥΣ ΤΣΟΝΤΟΒΟΘΡΟΚΑΝΑΛΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ... ΝΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ. Μια χούφτα νταβατζηδες λυμαίνονται τον δημόσιο πλούτο τα τελευταία 20 χρόνια με χορηγία όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν και αντάλλαγμα φυσικά την προστασία τους μέσω της αντικειμενικής “ενημέρωσης”! Πόσα ακριβως όμως χάνει το δημόσιο και τι θα κάνει ο Α. Τσίπρας και η νέα Κυβέρνηση; Καταρχήν να υπενθυμίσουμε οτι η η DIGEA έχει μετόχους τους τηλεοπτικούς σταθμούς: MEGA, ANT1, ΣΚΑΙ, STAR, και ALPHA. Η εταιρεια λοιπόν των βαρόνων (DIGEA) ζητά απο όλους τους μικρούς περιφερειακούς σταθμούς της Κεντρικής Μακεδονίας το πόσο των 672.000 Ευρω τον χρόνο για να τους επιτρέψει να μεταδίδουν το πρόγραμμα τους μέσω ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ! Αυτά κάθε χρόνο! Πόσα απο αυτά αποδίδουν στο κράτος; Mόλις 19.200 Ευρώ τον χρόνο!! Και αυτό μόνο στη Κεντρική Μακεδονία. Στην Πελοπόννησο τα νούμερα είναι ακόμη πιο τραγικά! Η DIGEA εισπράττει απο τους περιφερειακούς σταθμούς το ποσό του 1.103.000€ το χρόνο και αποδίδει στο κράτος 14.000€ ! Κάντε την αναγωγή για ολόκληρη την χωρα και θα καταλάβετε πόσα δισεκατομμύρια χάνει το κράτος, που φυσικά θα καταλήξουν στις τσέπες των ιδιωτών, μεγαλοεργολάβων, μεγαλο-καναλαρχών! Εάν οι δημόσιες συχνότητες αποδίδοντο στα ασφαλιστικά ταμεία, τότε απλούστατα θα είχε λυθεί σε μεγαλο βαθμό το πρόβλημα των συντάξεων. Αλλά θα κέρδιζαν λιγότερα οι χρεοκοπημενοι νταβατζηδες… Ο Α. Τσίπρας πριν τις εκλογές είχε δηλώσει κατ' εξακολούθηση οτι αυτό το μεγάλο σκάνδαλο των ΜΜΕ θα τελειώσει με το που έρθει στην Κυβέρνηση. Το ερώτημα είναι θα τολμήσει να τα βάλει μαζί τους;;

Χάρρυ Κλυνν

Επιστράτευση τέλος σε ΔΕΗ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

Μετά από εισήγηση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας υπέγραψε την απόφαση για άρση της πολιτικής επιστράτευσης των εργαζομένων στις εταιρείες ΔΕΗ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
Σημειώνεται ότι ο κ. Λαφαζάνης είχε ενημερωτική συνάντηση με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Αρθρούρο Ζερβό,, ενόψει των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης. Όπως έγινε γνωστό από κύκλους του υπουργείου, στη συνάντηση συζητήθηκαν η κατάσταση και οι προοπτικές της επιχείρησης ενώ επί του παρόντος, όπως πρόσθεταν οι ίδιοι κύκλοι δεν τίθεται θέμα τοποθέτησης νέας διοίκησης.
Στα θέματα που συζητήθηκαν, περιλαμβάνεται η ματαίωση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης του ομίλου ΔΕΗ, που εξήγγειλε ο κ. Λαφαζάνης κατά την παραλαβή του υπουργείου.
Το σχέδιο αποκρατικοποίησης περιλάμβανε τη θυγατρική μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), τη δημιουργία και πώληση της λεγόμενης «μικρής ΔΕΗ» και την πώληση «πακέτου» μετοχών της επιχείρησης σε στρατηγικό επενδυτή, ενέργειες που δρομολογήθηκαν με νόμο και Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Νομοθεσία που όπως συζητήθηκε στη συνάντηση, θα πρέπει τώρα να τροποποιηθεί.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη συνάντηση τέθηκαν ειδικότερα θέματα όπως τα βιομηχανικά τιμολόγια της ΔΕΗ (για τα οποία οι εκπτώσεις που αποφασίστηκαν πέρυσι, παρατάθηκαν για το 2105 έως ότου ληφθούν αποφάσεις για την εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων μείωσης του κόστους για τη βιομηχανία), η τιμολόγηση της Αλουμίνιον της Ελλάδος που δεν έχει υπογράψει με τη ΔΕΗ σύμβαση τροφοδοσίας με ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και η διαμόρφωση των αποζημιώσεων για τα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.

by onpolitika 

Η ΔΕΠΑ, δεν πωλείται!

DEN-POLEITAI
Πριν από λίγο ο κ. Λαφαζάνης, νέος υπουργός Ενέργειας δήλωσε σε ότι αφορά την πώληση της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου ΑΕ, τονίζοντας πως η πώληση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της θα ακυρωθεί. «Δεν θα ιδιωτικοποιήσουμε επ’ ουδενί τη ΔΕΠΑ, δεν θα την πουλήσουμε σε κανέναν, ανεξάρτητα του ποιος είναι ο ενδιαφερόμενος» είπε ο υπουργός Ενέργειας στο Ρόιτερς.

«Στοπ» στην αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ

9 DEH_high

Σταματά η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ όπως προέκυψε και από τη συνάντηση του υπουργού Παραγωγικής ανασυγκρότησης και Ενέργειας Παναγιώτη Λαφαζάνη με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Αρθούρο Ζερβό. Όπως ενημερώθηκε ο Π. Λαφαζάνης για να διακοπεί η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της επιχείρησης και της «μικρής ΔΕΗ», θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι προς το παρόν δεν τίθεται θέμα αλλαγής στη διοίκηση της εταιρίας.

Η Ελλάδα τους τράβηξε την κουκούλα: «Αγέλες» οι λαοί της Ευρώπης για τους «σοβαρούς» Γερμανούς!

Άρθρο – σοκ της «σοβαρής» οικονομικής εφημεριδας Handelsblatt, αποκαλεί τους λαούς της Ευρώπης «αγέλες» και καλεί την Γερμανία να καταστρέψει την Ελλάδα για παραδειγματισμό! 

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να αντέξει μία μαζική απόσυρση καταθέσεων από τις τράπεζές της», γράφει με νόημα η εφημεριδα στο ναζιστικό της παραλήρημα…
Μόλις η Ελλάδα σήκωσε κεφάλι, το κτήνος πέταξε το προσωπείο του!
Η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt στηλιτεύει τη στάση της νέας ελληνικής κυβέρνησης, η οποία -όπως αναφέρει ο αρθρογράφος- λιγότερες από 48 ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της αιφνιδίασε τους εταίρους της με την απόφασή της να ματαιώσει «σημαντικά τμήματα» του συμφωνηθέντος προγράμματος λιτότητας και «εξασθένησε» με τη στάση της το «έως τώρα κοινό μέτωπο της ΕΕ κατά της ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία». 

Όπως εκτιμά ο αρθρογράφος, «αν οι Έλληνες επιβάλουν αυτήν τη γραμμή, θα μπορούσε να μετατραπεί η ΕΕ από μία πολιτική κοινότητα σε μία αυτοκαταστροφική αγέλη εθνικών κρατών. 

Γι” αυτό οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να προσέξουν ώστε να μην επιτρέψουν να τους εμπλέξει ο Τσίπρας σε ένα σπιράλ εκατέρωθεν απειλών. Εν τέλει οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο έχουν καλύτερα ‘χαρτιά': Η Ελλάδα δεν μπορεί να αντέξει μία μαζική απόσυρση καταθέσεων από τις τράπεζές της, ούτε μπορεί ο Τσίπρας να δανειστεί χρήματα από τις κεφαλαιαγορές για τις ακριβές προεκλογικές του υποσχέσεις. Ούτε οι έλληνες ψηφοφόροι του έδωσαν την εντολή να μετατρέψει τη γενέτειρα της δημοκρατίας σε υποτελή του αυταρχικού Πούτιν. Η προσπάθειά του να εκβιάσει, εφόσον την εννοεί πραγματικά, είναι επομένως μία μεγάλη μπλόφα».

by olympiada

«Δυστυχώς για την διαπλοκή, στις 25 Γενάρη ψήφισε ο Ελληνικός λαός»


ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΠΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Μ. ΣΟΥΛΤΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝ.ΕΛ – ΣΥΡΙΖΑ
«Ο κ. Σουλτς δήλωσε πως προτιμούσε άλλα κόμματα να κυβερνούν την Ελλάδα! Δυστυχώς για την διαπλοκή ο ξένος παράγοντας δεν ψήφισε στις 25 Ιανουαρίου. Σε ό,τι αφορά τα αλλότρια συμφέροντα, ο Ελληνικός λαός τα άφησε με την πίκρα και την όρεξη…».    

Πηγή

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Η ξεκάθαρη μομφή του Αλέξη που γκρέμισε την αλαζονεία του Σουλτς!

Δεν χρειάζεται να ειναι κάποιος έμπειρος ώστε να διακρίνει την απίστευτη ταραχή του Σουλτς κατά την διαρκεια των δηλώσεων του. Ήταν προφανές οτι κάτι του χάλασε την ατζέντα οδηγώντας τον σε στροφή 180 μοιρών και παντελή εγκατάλειψη της πολιτικής των απειλών. Τι ήταν αυτο;
Η αντρίκια στάση και τοποθέτηση του Αλέξη κατα την διαρκεια της κατ’ ιδίαν συζήτησης των δύο ανδρών. Συγκεκριμένα, όταν ο Σουλτς αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα καταπολέμησης ……της φοροδιαφυγής, ο Αλέξης Τσίπρας συμφώνησε και του επισήμανε: «Γνωρίζετε ασφαλώς ότι μια εκ των βασικών αιτιών απώλειας φόρων, ειναι ο τρόπος λειτουργίας μεγάλων γερμανικων εταιρειών που κάνουν εικονικές ενδοομιλικές συναλλαγές… Ελπίζουμε να σας έχουμε στο πλευρό μας κατά την επίλυση αυτής της κατάστασης!»
Και συμπλήρωσε στον Σουλτς που ήδη είχε αρχίσει να ιδρώνει ότι «υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις απώλειας δισεκατομμυρίων απο το δημόσιο λόγω εταιρικής διαφθοράς όπως επιβεβαίωσε και η… Γερμανική δικαιοσύνη! Και αυτά θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε»!!
Ηταν η πρώτη φορά εδω και πέντε χρόνια που Έλληνας πρωθυπουργός έκοψε το παραμύθι της δαιμονοποίησης των Ελληνων ως φοροφυγάδων και έδειξε έναν Γερμανό πισω από καθε Έλληνα απατεώνα.
Το αποτέλεσμα; Η θλιβερή εικόνα του Σουλτς που αντί να κουνά το δάχτυλο, έψαχνε για σωσίβιο στο… Ποτάμι!

Τσόμσκι: «Εξεγερτική λαϊκή αντίδραση η νίκη ΣΥΡΙΖΑ»

«Εξεγερτική λαϊκή αντίδραση» απέναντι στις «άγριες και καταστροφικές» πολιτικές που έχουν επιβληθεί από την τρόικα στην Ελλάδα χαρακτήρισε τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ο γνωστός διανοητής και καθηγητής γλωσσολογίας, Νόαμ Τσόμσκι. Μιλώντας «Στο κόκκινο» ο κ. Τσόμσκι είπε ότι «η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ είναι, πιστεύω, μια εξεγερτική λαϊκή αντίδραση στις άγριες και καταστροφικές πολιτικές που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα από την Τρόικα, μια από πολλές παρόμοιες αντιδράσεις στην Ευρώπη, και μέχρι στιγμής αυτή που πρωταγωνιστεί. Θα υπάρξουν πολλά και πολύ σοβαρά εμπόδια στην προσπάθεια να εφαρμοστούν υγιείς και ανθρώπινες πολιτικές». 
Σύμφωνα με τον Νόαμ Τσόμσκι, «η επιτυχία δεν θα είναι μόνο νίκη για την Ελλάδα αλλά και για πολλούς άλλους που υπόκεινται στην επίθεση του νεοφιλελευθερισμού στον παγκόσμιο πληθυσμό, επίθεση που παίρνει πολλές μορφές». 

Πηγή: www.lifo.gr

Αστραπιαία ενέργεια του ΥΕΘΑ Καμμένου και «Χορήγηση Παραμεθορίου» με το …Καλημέρα!

Αστραπιαία ενέργεια του ΥΕΘΑ Καμμένου και «Χορήγηση Παραμεθορίου» με το …Καλημέρα!Αστραπιαία ήταν η αντίδραση του νέου ΥΕΘΑ Πάνου Καμμένου μετά την ενημέρωση -εισήγηση που είχε απο τους Αρχηγούς κατά την χθεσινή ενημέρωση στο Πεντάγωνο !
Σύμφωνα με απόλυτα εξακριβωμένες πληροφορίες ο νέος ΥΕΘΑ αφού ενημερώθηκε απο τον Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωσταράκο έδωσε την εντολή για άμεση επαναχορήγηση του Επιδόματος Παραμεθορίου στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων !

«Χορήγηση Παραμεθορίου» με το …Καλημέρα

Ήταν η πρώτη πρόταση που έπεσε στο τραπέζι από τους Αρχηγούς Α/ΓΕΕΘΑ και Α/ΓΕΣ …ενώ ο Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωσταράκος το έθεσε ως απόλυτη και άμεση προτεραιότητα …Συγκεκριμένα φέρεται να είπε στον Υπουργό!
Δεν μπορεί αν τους ζητάμε να είναι καθημερινά στην «τσίτα να είναι στο Ποτάμι και στα νησιά με το όπλο επί σκοπόν και να μην τους δίνουμε τα αυτονόητα !»
Άμεση ήταν η αντίδραση του ΥΕΘΑ Καμμένου που διέταξε την άμεση χορήγηση και η εντολή έφυγε αστραπιαία και προς το Υπουργείο των Οικονομικών…
Για την Ιστορία να αναφέρουμε οτι το Αν και ο πρώην ΥΕΘΑ Αβραμόπουλος είχε δηλώσει στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας ότι η υπόθεση της καταβολής “αποζημίωσης παραμεθορίου έχει δρομολογηθεί”, φαίνεται όμως ότι στο υπουργείο Οικονομικών περί άλλων ετύρβαζαν
Χορήγηση ημερών εκτός έδρας παραμεθορίου με εντολή του ΥΕΘΑ Πάνου Καμμένου
Η πρώτη εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου, αφορά την άμεση χορήγηση των προβλεπομένων ημερών εκτός έδρας νομού Έβρου και νησιών Αιγαίου, σε εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 200/93.
Μετά λένε γιατί Σάρωσε ο Σύριζα και γιατί ο Καμμένος θα αφήσει εποχή αφού ξεκίνησε με ένα «Τεράστιο Συγγνώμη στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων !»

VETERANOS

Στουρνάρας: Δεν παραιτούμαι!

 by olympiada 

ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΒΟΜΒΑ Ο ΣΗΜΙΤΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ!
Όπως το είχαμε προβλέψει. Στο πρώτο μηνυμα που έλαβε ο Στουρναρας από τη νέα κυβέρνηση και απάντησε αρνητικά. Ήταν επόμενο αφου ο Στουρνάρας υπαρχει επειδη εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτά που θα τον χρησιμοποιήσουν για να εκβιάσουν τη νεα κυβέρνηση. Δεν πρόκειται να φύγει απο μόνος του, όσο και αν πιεστεί.
Ο Τσίπρας δεν πρέπει να κάνει πίσω σε καμμια περίπτωση, αφου ο Στουρναρας δεν ειναι μόνο επικίνδυνος για την κυβέρνηση, αλλά για την ίδια την πατρίδα.
…και υπαρχει τρόπος να εξαφανιστεί, απολύτως νόμιμα.

ΜΠΑΝΑΝΙΑ! Η Ελλάδα κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εναντίον της ΕΛΛΑΔΑΣ! και υπέρ του Μπόπολα! #Skouries

Κι όμως! Στις 28 Ιανουαρίου, συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσφυγή της Ελλάδας με την οποία ζητά να ΜΗΝ επιστραφούν στο ελληνικό δημόσιο 15,34 εκατομμύρια ευρώ από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός!
Για να το κάνω απολύτως λιανά, το ελληνικό δημόσιο υποστήριξε, ενώπιον του  Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, προσφυγή κατά του εαυτού του!
Και αυτό γιατί, πέρα από κάθε λογική, ζήτησε να ακυρωθεί η απόφαση της Κομισιόν με την οποία διατάσσει να επιστραφεί από την Ελληνικός Χρυσός στο ελληνικό δημόσιο ποσό 15,34 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον τόκων, που χορηγήθηκε ως παράνομη κρατική ενίσχυση.
Η προσφυγή που συζητήθηκε χθες και είχε κατατεθεί από την τότε κυβέρνηση το 2011 αμέσως μετά την απόφαση της Κομισιόν, αποτελεί ακόμα μια μαύρη σελίδα στην σκανδαλώδη ιστορία της πώλησης στις 12 Σεπτεμβρίου 2003  των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός έναντι ευτελούς ποσού όπως η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε.
Η πώληση έγινε έναντι 11 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με την απόφαση της Κομισιόν:
-το ποσό ήταν χαμηλότερο από την πραγματική αγοραία αξία των μεταλλείων
-η πώληση έγινε χωρίς προηγούμενη εκτίμηση των στοιχείων ενεργητικού
-η πώληση έγινε χωρίς ανοιχτό διαγωνισμό
-η εταιρεία απαλλάχθηκε από την καταβολή οιουδήποτε φόρου.
Οι ελληνικές αρχές υποστήριξαν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ότι  το μέτρο αποσκοπούσε στην εξεύρεση ιδιοκτήτη πρόθυμου να διατηρήσει σε λειτουργία τα μεταλλεία, ώστε να προστατευτούν η απασχόληση και το περιβάλλον (!) και στη δημιουργία κινήτρου για υποψήφιους αγοραστές διότι η αξία των Μεταλλείων ήταν αρνητική.
Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αναμένεται το επόμενο διάστημα.
ΥΓ
Την ίδια ημέρα συζητήθηκε και η προσφυγή της Ελληνικός Χρυσός κατά της Κομισιόν που επίσης ζητά να ακυρωθεί η απόφαση και να μην επιστρέψει τα 15,34 εκατομμύρια στο ελληνικό δημόσιο. Η προσφυγή της εταιρείας ήταν αναμενόμενη. Του ελληνικού δημοσίου όμως;

Της Βάλιας Μπαζού από ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ!!!! – Ζήτησαν, μέσα στο Κογκρέσο, τη σύλληψη του Κίσινγκερ για εγκλήματα πολέμου

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ!!!! ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!! – Ζήτησαν, μέσα στο Κογκρέσο, τη σύλληψη του Κίσινγκερ για εγκλήματα πολέμου (BINTEO) by netakias.com  
Ο πρώην σύμβουλος και υπουργός Εξωτερικών του προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον, ο Χένρι Κίσινγκερ, 91 ετών, γιουχαΐστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης στο Κογκρέσο των ΗΠΑ από διαδηλωτές που ζητούσαν τη σύλληψή του για εγκλήματα πολέμου.

Οι διαδηλωτές του αντιπολεμικού κινήματος «Κώδικας Ροζ» ξεδίπλωσαν, φωνάζοντας, ένα πανό που έγραφε «Συλλάβετε τον Κίσινγκερ για εγκλήματα πολέμου» λίγο πριν ξεκινήσει η ακρόαση με θέμα τις «παγκόσμιες προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια». Ο Κίσινγκερ είχε προσκληθεί να μιλήσει στο Κογκρέσο μαζί με άλλους δύο πρώην υπουργούς Εξωτερικών, τον Τζορτζ Σουλτς και τη Μαντλίν Ολμπράιτ.
Μια διαδηλώτρια τον κατηγόρησε ότι «επέβλεπε τις σφαγές στο Βιετνάμ, την Καμπότζη και το Λάος» αλλά και το πραξικόπημα στη Χιλή που οδήγησε στην ανατροπή του εκλεγμένου προέδρου Σαλβαδόρ Αλιέντε, τον Σεπτέμβριο του 1973.
Η παρέμβαση των ακτιβιστών και των ακτιβιστριών του «Κώδικα Ροζ» —που ήταν ντυμένοι και ντυμένες στα ροζ— δεν άρεσε στον Ρεπουμπλικανό Τζον Μακέιν ο οποίος προεδρεύει στην Επιτροπή Άμυνας που οργάνωσε την ακρόαση αυτή. «Μετέχω σε αυτήν την επιτροπή εδώ και χρόνια και ποτέ δεν είχα δει κάτι τόσο απρεπές, σκανδαλώδες και απαράδεκτο», είπε ο Μακέιν, χωρίς να καταφέρει όμως να σιωπήσουν οι ακτιβιστές.
«Θα το βουλώσετε ή θα ζητήσω να σας συλλάβουν. Φύγετε από δω, τιποτένιοι αλήτες», φώναξε τότε ο γερουσιαστής από την Αριζόνα, ενώ ορισμένοι από τους «ταραξίες» αποχωρούσαν μόνοι τους από την αίθουσα.

http://player.theplatform.com/p/2E2eJC/nbcNewsOffsite?guid=f_dc_protest_150129

Τα πολιτικά πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (30 Ιανουαρίου 2015)

Τα πολιτικά πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (30 Ιανουαρίου 2015)prot_parask
prot_parask1
prot_parask2
prot_parask3
prot_parask4
prot_parask5
prot_parask6
prot_parask7
prot_parask8
prot_parask9
prot_parask10
prot_parask11
prot_parask12
prot_parask13
prot_parask14
prot_parask15
prot_parask16
prot_parask17
prot_parask18

petrosdiver

Προς ενημέρωσή σας, να δηλώσω ότι οι απόψεις των συντακτών του ιστολογίου, δεν συμπίπτουν αναγκαστικά με το περιεχόμενο των άρθρων που αναρτούνται. Η παρούσα ιστοσελίδα ακολουθεί απαρέγγλειτα τον Κώδικα δεοντολογίας των Blogger (ΕΔΩ). Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το petrosdiver ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει. Επίσης διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη και ελπίζω να ωφεληθήκατε από αυτό που διαβάσατε.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...