Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Διαμαρτυρία του Συλλόγου εργαζομένων στους Καλλικρατικούς Δήμους ΔΕΛΦΩΝ & ΔΩΡΙΔΑΣ

Άμφισσα , 30 Δεκεμβρίου 2013
Αριθμός Πρωτ: 66
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΕΛΦΩΝ & ΔΩΡΙΔΑΣ
(Μέλος της ΠΟΕ - ΟΤΑ)
ΠΡΟΣ: Τον Δήμο Δελφών Δ/νση: Ρήγα Κοντορήγα – 12 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τ.Κ. 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
KOIN: 1. κ. Δήμαρχο Δελφών
          2. Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.
          3. Μέλη του Συλλόγου
          4. Tοπικό Τύπο & Ιστοσελίδες
ανάρτησης Δελτίων τύπου & ανακοινώσεων
ΘΕΜΑ : Μη απάντηση σε αιτήσεις του Συλλόγου μας.
ΣΧΕΤ : α) Η αριθμ. 48/26-9-2013 Αίτηση με αρ.πρωτ. Δήμου 28314/27-9-2013.
           β) Η αριθμ. 57/17-10-2013 Αίτηση με αρ. πρωτ. Δήμου 31103/18-10-2013.
 
Ως Σύλλογος εργαζομένων ασκώντας τα θεσμικά μας καθήκοντα , έχουμε το αναφαίρετο δικαίωμα τόσο από την Νομοθεσία (άρθρο 4 Ν.1264/1982) , όσο και από τις διατάξεις του Καταστατικού μας, να ελέγχουμε ,αλλά και να καταγγέλλουμε όταν χρειάζεται στις αρμόδιες Διοικητικές και Δικαστικές Αρχές τον κάθε αρμόδιο με σκοπό να διαφυλάξουμε και να προάγουμε τα εργασιακά, οικονομικά, ασφαλιστικά, κοινωνικά και συνδικαλιστικά συμφέροντα των εργαζομένων .
 
Με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 4 N.2690/1999) έχει τεθεί γενικός κανόνας, οι διοικητικές αρχές να απαντούν στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και να διεκπεραιώνουν τις σχετικές υποθέσεις αμέσως και αν αυτό δεν είναι δυνατόν, εντός της προθεσμίας των πενήντα (50) ημερών, κατ’ ανώτατο όριο, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται διαφορετικές προθεσμίες. Η παράλειψη απαντήσεως σε αίτηση ενδιαφερομένου, συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας η οποία έχει τις προβλεπόμενες πειθαρχικές, ποινικές και αστικές ευθύνες της παράβασης καθήκοντος , κ.λ.π..
 
Με το αριθμ. πρωτ. ΓΔ/22-5-2012 έγγραφό του ο κ. Δήμαρχος απαντώντας σε σχετική διαμαρτυρία του Συλλόγου μας για τη μη απάντηση της Υπηρεσίας σας σε παλαιότερες αιτήσεις που υποβάλλαμε προκειμένου να προασπίσουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων , για τις οποίες δεν έχετε απαντήσει μέχρι σήμερα , μας ανέφερε ότι «Η Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών είναι απολύτως υπεύθυνη για τις πράξεις και ενέργειες που απορρέουν από την άσκηση των καθηκόντων που τις έχουν ανατεθεί και έχει αναλάβει» παραλείποντας ωστόσο την επιβολή τυχόν πειθαρχικών κυρώσεων.
Έχομε υποβάλει στην Υπηρεσία σας τις ανωτέρω δύο (2) σχετικές αιτήσεις και πέρασε άπρακτη η προθεσμία των πενήντα (50) ημερών που ορίζει ο νόμος και μέχρι σήμερα δεν μας έχετε απαντήσει . Με τον ίδιο τρόπο η υπηρεσία σας αντιμετωπίζει και τις αιτήσεις συναδέλφων υπαλλήλων μελών του Συλλόγου μας για υπηρεσιακά τους ζητήματα.
 
Οι ανωτέρω ενέργειές σας καταδεικνύουν μία συμπεριφορά παράνομη, αυταρχική ,απαξιωτική και προσβλητική, αντιδεοντολογική και αντισυναδελφική , άκρως προβληματική σε όλα τα επίπεδα, με αντιεργατική νοοτροπία χωρίς κανένα φραγμό, θέτοντας σε καθημερινή βάση σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των συναδέλφων, ενεργώντας παραβιάζοντας ασύστολα όχι μόνο τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων αλλά προσβάλλοντας βάναυσα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Η συμπεριφορά σας αυτή μέχρι σήμερα, να μην απαντάτε συστηματικά και κατ’ εξακολούθηση σε αιτήσεις του Συλλόγου μας , συνιστά επικίνδυνη μεθόδευση που στόχο έχει να ακυρώσει έμμεσα το θεσμικό μας ρόλο, παρότι για την συμπεριφορά σας αυτή είναι ενήμερος από τις 5/12/2013 ο κ. Δήμαρχος, ξεπέρασε κάθε όριο ανοχής και υπομονής μας και αντιμετωπίζει την καθολική αντίδραση των εργαζομένων των Δήμων Δελφών και Δωρίδος.
 
Σας δηλώνουμε ξεκάθαρα και χωρίς περιστρο­φές, πως εάν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από λήψεως της παρούσης ,δεν μας έχετε δώσει τα στοιχεία που σας ζητήσαμε με τις ανωτέρω αιτήσεις μας, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για αυτό που θα ακολουθήσει και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνη και υπόλογη των πράξεων και των παραλείψεών σας.
      
Δική σας η απόφαση, δική σας και η ευθύνη!!!
 
                                                 Για το Δ.Σ.
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπυρίδων Λύτρας                                                               Νικόλαος Δημολάς


Δεν υπάρχουν σχόλια :

petrosdiver

Προς ενημέρωσή σας, να δηλώσω ότι οι απόψεις των συντακτών του ιστολογίου, δεν συμπίπτουν αναγκαστικά με το περιεχόμενο των άρθρων που αναρτούνται. Η παρούσα ιστοσελίδα ακολουθεί απαρέγγλειτα τον Κώδικα δεοντολογίας των Blogger (ΕΔΩ). Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το petrosdiver ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει. Επίσης διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη και ελπίζω να ωφεληθήκατε από αυτό που διαβάσατε.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...