Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

“Το Κ.Α.Σ. για Β΄Ζώνη Δελφικού Τοπίου και ΓΠΣ Ιτέας-Κίρρας”.

Στην ημερήσια διάταξη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου που διενεργήθηκε την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016, περιέχονταν δύο διαφορετικά θέματα που αφορούσαν το Δήμο Δελφών. Το πρώτο θέμα είχε τεθεί με πρωτοβουλία της Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων – Δ/νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων με τίτλο: «Έγκρισή ή μη καθορισμού χρήσεων γης και όρων δόμησης εντός της Ζώνης Β΄ προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Δελφών και ευρύτερου Δελφικού Τοπίου, Π.Ε. Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Το δεύτερο θέμα είχε τεθεί με πρωτοβουλία του Δήμου Δελφών με τίτλο: «Έγκρισή ή μη της μελέτης “Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Ιτέας και Κίρρας Δήμου Ιτέας”, Δήμου Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο Δήμος Δελφών ζήτησε μόνο την αναβολή συζήτησης του θέματος που είχε συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη με πρωτοβουλία της Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων – Δ/νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και που αφορούσε στην έγκριση ή μη καθορισμού χρήσεων γης και όρων δόμησης εντός της Ζώνης Β΄ προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Δελφών και ευρύτερου Δελφικού Τοπίου, ζητώντας παράταση 3 μηνών, δεδομένου ότι:

  • α) δεν έχουν ακόμη εγκριθεί επισήμως τα ΓΠΣ Ιτέας και ΣΧΟΟΑΠ Γαλαξιδίου (δεν έχουν δηλαδή εκδοθεί τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα),
  • β) δεν έχει εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα με τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης για το Εθνικό Πάρκο Παρνασσού,
  • γ) δεν έχουν επισήμως θεσμοθετηθεί χρήσεις γης και όροι δόμησης εντός της Ζώνης Β΄ προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Δελφών και ευρύτερου Δελφικού Τοπίου και εν γένει στον εξωαστικό χώρο της Δ.Ε. Δελφών (δεν έχει προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία του ΣΧΟΟΑΠ και πλέον δεν είναι αυτό εφικτό σύμφωνα με τον ν. 4269/2014),
  • δ) δεν έχει εξειδικευτεί και επικαιροποιηθεί η αριθ. 20/11.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΧΩ9Θ-ΗΑ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών με θέμα: «Διατύπωση γνώμης προς το Κ.Α.Σ., όσον αφορά στις χρήσεις γης εντός της Β’ Ζώνης Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών».
Ωστόσο, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αν και η συζήτηση του ΓΠΣ Ιτέας προχώρησε αρκετά με ολοκλήρωση της παρουσίασής του από τους μελετητές που το εκπόνησαν και με διατυπώσεις των απόψεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος, έκρινε ότι τα δύο θέματα έπρεπε να εξεταστούν ταυτόχρονα και έτσι αποφάσισε την αναβολή τους και την επαναφορά τους για συζήτηση εντός 20 ημερών. Αν και θεωρούμε ότι η εν λόγω απόφαση κακώς λήφθηκε, δεδομένου ότι τα δύο θέματα είναι τελείως ανεξάρτητα μεταξύ τους και σε αυτή τη βάση έπρεπε να εξεταστούν διαφορετικά (όπως άλλωστε συνέβη και το 2013 με το Γ.Π.Σ. Άμφισσας), ο Δήμος Δελφών θα είναι έτοιμος να επαναφέρει και τα 2 θέματα εντός της προθεσμίας που του τέθηκε, έχοντας εξειδικεύσει και επικαιροποιήσει την αριθ. 20/11.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΧΩ9Θ-ΗΑ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών με θέμα: «Διατύπωση γνώμης προς το Κ.Α.Σ., όσον αφορά στις χρήσεις γης εντός της Β’ Ζώνης Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών».
Ως προς την χρηματοδότηση των μελετών, ο Δήμος μας, σε άμεση επαφή με τη Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε η όλη διαδικασία να ολοκληρωθεί ομαλά.
Ο Αντιδήμαρχος Δελφών
Νικόλαος Μολιώτης
Δημοσίευση σχολίου

petrosdiver

Προς ενημέρωσή σας, να δηλώσω ότι οι απόψεις των συντακτών του ιστολογίου, δεν συμπίπτουν αναγκαστικά με το περιεχόμενο των άρθρων που αναρτούνται. Η παρούσα ιστοσελίδα ακολουθεί απαρέγγλειτα τον Κώδικα δεοντολογίας των Blogger (ΕΔΩ). Επίσης δεν αναρτούνται υβριστικά άρθρα και σχόλια. Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη και ελπίζω να ωφεληθήκατε από αυτό που διαβάσατε.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...