Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

Εθνική: Από τη Δευτέρα το πρόγραμμα εθελουσίας - Τι προβλέπει

Αρχίζει τη Δευτέρα το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στην Εθνική Τράπεζα και θα διαρκέσει έως τις 22 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με εγκύκλιο προς το προσωπικό, το πρόγραμμα αφορά το σύνολο του προσωπικού με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου που εργάζεται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, τους δικηγόρους που απασχολούνται με σύμβαση έμμισθης εντολής καθώς και το προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες σε θυγατρικές σε Ελλάδα και εξωτερικό ή σε άλλους φορείς με απόσπαση. Για τη συμμετοχή ο εργαζόμενος ως ελάχιστη προϋπόθεση θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 30 έτη ηλικίας και τα 3 χρόνια προϋπηρεσίας (2 χρόνια για έμμισθους δικηγόρους) έως τις 30/11/2016.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, προβλέπεται η δυνατότητα άμεσης αποχώρησης με καταβολή αποζημίωσης μέχρι 42 μηνιαίους μεικτούς μισθούς ή δυνατότητα διετούς άδειας με πλήρεις αποδοχές. Η αποζημίωση προσαυξάνεται ανάλογα με την ηλικία, ενώ είναι προσαυξημένη κατά 20% για τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε καταστήματα τα οποία έχει ανακοινωθεί ότι θα κλείσουν.
Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση ποσού 5.000 ευρώ για κάθε ένα από τα προστατευόμενα τέκνα.

Αναλυτικά προβλέπεται:
  • Για τους κλάδους κύριου και τεχνικού προσωπικού, τους εισπράκτορες και τους δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής, καταβολή 24 - 42 μισθών, η οποία προσαυξάνεται κατά 20% για όσους υπαλλήλους έχουν προϋπηρεσία στην τράπεζα ίση ή μεγαλύτερη των 26 ετών και δεν τους έχουν ανατεθεί οριστικά καθήκοντα ευθύνης.
  • Για τους ειδικούς συνεργάτες, συμβούλους διοίκησης και υπαλλήλους αορίστου χρόνου που δεν υπάγονται στις διατάξεις Κανονισμού Εργασίας, καταβολή 30 μηνιαίων μισθών, ανεξαρτήτως ηλικίας και προϋπηρεσίας, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια.
  • Για όσους ανήκουν στο υποστηρικτικό προσωπικό και δεν υπάγονται στις διατάξεις του σχετικού Κανονισμού Εργασίας, αποζημίωση 30 μηνιαίων μικτών μισθών ανεξάρτητα από την ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια.
Στο πρόγραμμα υπάρχει η πρόβλεψη για λήψη διετούς άδειας με αποδοχές και λύση της σύμβασης στη λήξη της άδειας.
Κατά τη διάρκεια της άδειας ο υπάλληλος τίθεται εκτός του υπαγόμενου στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού, αναστέλλονται οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις των μερών, πλην της υποχρέωσης της τράπεζας για καταβολή αποδοχών και των αναλογουσών επ’ αυτών ασφαλιστικών εισφορών.
Σημειώνεται ότι για όσους επιλέξουν να αποχωρίσουν χωρίς να συνταξιοδοτηθούν θα παρασχεθεί ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής) μετά την αποχώρησή τους συμπεριλαμβανομένων και των προστατευόμενων μελών που είναι έμμεσα ασφαλισμένοι.Πηγή
Δημοσίευση σχολίου

petrosdiver

Προς ενημέρωσή σας, να δηλώσω ότι οι απόψεις των συντακτών του ιστολογίου, δεν συμπίπτουν αναγκαστικά με το περιεχόμενο των άρθρων που αναρτούνται. Η παρούσα ιστοσελίδα ακολουθεί απαρέγγλειτα τον Κώδικα δεοντολογίας των Blogger (ΕΔΩ). Επίσης δεν αναρτούνται υβριστικά άρθρα και σχόλια. Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη και ελπίζω να ωφεληθήκατε από αυτό που διαβάσατε.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...