Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Πρόσκληση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών στις 13 Φεβροαρίου 2017

Με διπλή πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουυν την σνεδρίαση της 13ης Φεβρουαρίου του ΔΣ του Δήμου Δελφών. Η συνεδρίαση ανοίγει στις 18.00 με την συζήτηση γιά την  «Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2017, (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή και την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου)» (Εισηγητής:  κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 
 Στις 18.30μμ θα ξεκινήσει η συζήτηση των υπόλοιπων 24 θεμάτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα.
Ακολουθεί η πρόσκληση με τα 24 θέματα:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Άμφισσα    09 / 02/2017          
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                          ΠΡΩΤΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
          ___
Αριθ. πρωτ. 2827
                                         
ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Δελφών, 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών,  3) κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών.
4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων                                                         
ΚΟΙΝ.: α) Βουλευτή Φωκίδας, κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου, β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, κ. Ευάγγελο Κατσαγούνο,  γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου, κ. Ηλία Θεοφάνη, δ)ΜΜΕ
Παρακαλούμε όπως την     13η  Φεβρουαρίου  2017,  ημέρα  Δευτέρα    και ώρα  18.30΄ προσέλθετε  στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία  Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:


 • 1.    Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων ένταξης της  Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών» με Κωδικό ΟΠΣ 5002169 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».  (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).
 • 2.    Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού για το Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 • 3.    Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των καταστημάτων Τ.Κ. Προσηλίου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & Κληροδοτημάτων).
 • 4.    Συγκρότηση επιτροπής παράδοσης-παραλαβής δημοτικών ακινήτων. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & Κληροδοτημάτων).
 • 5.    Έγκριση παράτασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος της Δ.Κ. Άμφισσας. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & Κληροδοτημάτων).
 • 6.    Έγκριση πρακτικού άγονης διαδικασίας εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων κληροδοτήματος Ε.ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & Κληροδοτημάτων).
 • 7.    Έγκριση πρακτικού άγονης διαδικασίας εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων κληροδοτήματος ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & Κληροδοτημάτων).
 • 8.    Έγκριση πρακτικού άγονης διαδικασίας εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων κληροδοτήματος Ν.ΣΕΒΒΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & Κληροδοτημάτων).
 • 9.    Διαγραφές οφειλών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 • 10.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων (άρθρο 15 του Π.Δ/τος 171/87). (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
 • 11.  Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου ΕΡΓΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ (ΡΟΜΑ). (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
 • 12.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΔ  ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
 • 13.  Εξέταση ένστασης της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΣΣΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» κατά του 5ου λογαριασμού (αρνητικού) του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
 • 14.  Λήψη νέας απόφασης για απευθείας αγορά ακινήτου (IMERYS πρώην S & B  Νησί Κουμπούλοι Άμφισσα). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 • 15.  Έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης του ευρύτερου κέντρου της Δ.Κ. Άμφισσας. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής  κ. Δήμαρχος).
 • 16.  Λήψη απόφασης για: α)Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007, β) Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δελφών και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Δελφών και γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
 • 17.  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 • 18.  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την διεξαξωγή του 2ου Δελφικού Οικονομικού Forum. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 • 19.  Λήψη απόφασης για την κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στη Δ.Κ. Δεσφίνας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί και ως «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων» από το Κληροδότημα Χηρόπουλου. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
 • 20.  Έγκριση Κανονισμού Δημοτικών Βιβλιοθηκών Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος)
 • 21.  Έγκριση παραχώρησης προαύλιου χώρου και αίθουσας εκδηλώσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου στο ΣΓΚ για την πραγματοποίηση αποκριάτικης εκδήλωσης. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημοτικός Σύμβουλος).
 • 22.  Έγκριση παραχώρησης αίθουσας εκδηλώσεων του 5/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Δελφών στο ΣΓΚ για την πραγματοποίηση αποκριάτικης εκδήλωσης. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημοτικός Σύμβουλος).
 • 23.  Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Δελφών για το έτος 2017. (Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Δημ. Σύμβουλος).
 • 24.  Τροποποίηση της αριθ. 282/2014 απόφασης σύστασης Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Δημ. Σύμβουλος).


                              Ο  Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου     
                                 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοσίευση σχολίου

petrosdiver

Προς ενημέρωσή σας, να δηλώσω ότι οι απόψεις των συντακτών του ιστολογίου, δεν συμπίπτουν αναγκαστικά με το περιεχόμενο των άρθρων που αναρτούνται. Η παρούσα ιστοσελίδα ακολουθεί απαρέγγλειτα τον Κώδικα δεοντολογίας των Blogger (ΕΔΩ). Επίσης δεν αναρτούνται υβριστικά άρθρα και σχόλια. Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη και ελπίζω να ωφεληθήκατε από αυτό που διαβάσατε.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...