Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 10.08.16

Παρακαλούμε όπως την 10η Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:
1. Τροποποίηση – αναμόρφωση (5η) του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).

2. Αποδοχή της Α.Π. 5374/22.7.2016 απόφασης Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων περί συνεχιζόμενων πράξεων του άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 κληροδοτήματος Κ.Παπαβιέρου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
5. Ανάκληση της αριθ. 399/29.10.2015 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για την χορήγηση βραβείων Κ. Παπαβιέρου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
6. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας και εξαίρεση εφαρμογής της 5νθήμερης εργασίας για το προσωπικό των παιδικών χαρών. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).
7. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
8. Έγκριση 3ου τελικού ΑΠΕ του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α.Μ. 09/2011). (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
9. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄ΚΑΡΠΑΚΙ΄ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΡΟΣ ΒΙΝΙΑΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΄ΣΚΙΤΣΑ΄ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
11. Έγκριση τελικού ΑΠΕ (3ου) του έργου ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
12. Έγκριση 3ου τελικού ΑΠΕ του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
13. Έγκριση τρόπου υλοποίησης έργων και μελετών του τεχνικού προγράμματος. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
14. Λήψη απόφασης που αφορά στην συμμόρφωση του Δημοτικού Συμβουλίου με την αριθ. 4602/2015 απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και συγκεκριμένα αναδρομική λήψη απόφασης με τρόπο ώστε να διορθωθούν οι πλημμέλειες της αριθ. 385/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών (περί αναπροσαρμογής των δημοτικών τελών καθαριότητας) με βάση την ως άνω απόφαση του Σ.τ.Ε.
15. ‘Εγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας λειτουργία συστήματος ανακύκλωσης (μπλε κάδοι) στη Δ.Ε. Γραβιάς. (Εισηγήτρια κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
16. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας λειτουργία συστήματος ανακύκλωσης (μπλε κάδοι) στις Δ.Ε. Καλλιέων & Παρνασσού. (Εισηγήτρια κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
17. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαρισμός ακτών του Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
18. Λήψη απόφασης για την καθαριότητα του χώρου της εμποροπανήγυρης της ΤΚ Κίρρας. (Εισηγήτρια κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης εκδηλώσεων στη ΔΕ Καλλιέων. (Εισηγήτρια κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
20. Επιχορήγηση εθελοντικών ομάδων σε δράσεις για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών προς ενίσχυση Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
21. Έγκριση νέου Κανονισμού Ύδρευσης & Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών.(Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
22. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης ΔΕ Παρνασσού. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
23. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών λόγω πολλαπλής εγγραφής, από πρόστιμα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
24. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
25. Έγκριση λύσης σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Οινοχωρίου της Δ.Ε. Γραβιάς (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
26. Αποδοχή προσφοράς εθελοντικής εργασίας στο Εθνολογικό και Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού «Συλλογή Ηλία Ε.Δαραδήμου». (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
27. Αντικατάσταση Προέδρου και Μέλους Επιτροπής του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 για το Ναυτικό & Ιστορικό Μουσείο Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
28. Έγκριση εκμίσθωσης του κτιριακού συγκροτήματος του Χανίου Γραβιάς της Τ.Κ. Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
29. Έγκριση απ΄ ευθείας ανάθεσης εκμίσθωσης δημοτικού βοσκοτόπου ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΡΑΚΑ περιφέρειας ΤΚ Καλοσκοπής. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
30. Έγκριση παραχώρησης προαύλιου χώρου Δημοτικού Σχολείου Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
31. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την τέλεση εκδηλώσεων στις ΔΕ Γραβιάς και Παρνασσού. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
32. Λήψη απόφασης για ενοικίαση χώρου στην Δ.Κ. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
33. Έγκριση μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Πόρτες-Κορυφή» στη Δ.Κ. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
34. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην ΔΚ Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
35. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον κύκλο εκδηλώσεων «ΦΩΚΙΚΑ 2016». (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
36. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την τέλεση εκδηλώσεων «Σκαρίμπεια» στην ΤΚ Αγ. Ευθυμίας. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
37. Επί αιτήματος για κατάληψη μέρους δημοτικής οδού στους Αγίους Αναργύρους της Δ.Κ. Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
38. Επί αιτήματος για παραχώρηση χώρου στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
39. Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων που τίθενται προς διάθεση στην ΤΚ Σερνικακίου. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
40. Έγκριση δαπάνης για καλοκαιρινή εκδήλωση Τ.Κ. Τριταίας ΔΕ Ιτέας Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
41. Περί προσωρινής διακοπής λειτουργίας σε τμήμα της κεντρικής δημοτικής οδού για τις ανάγκες της Τοπικής Εορτής Αγ. Ιωάννου στην Τ.Κ. Κίρρας. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
42. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 216/2016 Απόφασης Δ.Σ., με θέμα «Λήψη απόφασης περί καθορισμού θέσεων υδρονομέων στην ΤΚ Κίρρας της ΔΕ Ιτέας για την αρδευτική περίοδο 2016» (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοσίευση σχολίου

petrosdiver

Προς ενημέρωσή σας, να δηλώσω ότι οι απόψεις των συντακτών του ιστολογίου, δεν συμπίπτουν αναγκαστικά με το περιεχόμενο των άρθρων που αναρτούνται. Η παρούσα ιστοσελίδα ακολουθεί απαρέγγλειτα τον Κώδικα δεοντολογίας των Blogger (ΕΔΩ). Επίσης δεν αναρτούνται υβριστικά άρθρα και σχόλια. Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη και ελπίζω να ωφεληθήκατε από αυτό που διαβάσατε.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...