Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων: Προκηρύξεις για θέσεις εργασίας

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις εργασίας που προκηρύχθηκαν από το ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων) στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση».
Όπως θα παρατηρήσετε οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος διακρίνονται σε κατηγορίες με διαφορετικό αριθμό πρωτοκόλλου. Σημαντικό είναι να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εκάστοτε παροχές Διευκρινήσεων - Τροποποιήσεων καθώς και στις καταληκτικές ημερομηνίες & ώρες υποβολής των αιτήσεων. Η αίτηση του Παραρτήματος I της Αρ. Πρωτ. 1905_03-08-2016 πρόσκλησης ενδιαφέροντος ισχύει για όλες τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος. Μπορείται να δείτε και την σχετική ιστοσελίδα πατώντας στο  link.

- Αρ. Πρωτ. 1905_03-8-2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (Ημερομηνία ανάρτησης: 03 Αυγούστου 2016)
Πρόσκληση-Επόπτες Δημόσιας Υγείας_Υποέργο 2_ 03-8-2016
Παράρτημα Ι: Αίτηση
Παράρτημα ΙΙ: Υπεύθυνη Δήλωση
Παράρτημα ΙΙΙ: Πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων (Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 26/08/2016 και ώρα 15:00)

- Αρ. Πρωτ. 1862_29-7-2016 / Ορθή Επανακοινοποίηση:1862/δις_04-8-2016: "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής".

(Ημερομηνία ανάρτησης: 29 Ιουλίου 2016 / Ανάρτηση διευκρινίσεων: 02 Αυγούστου 2016 / Ανάρτηση Ορθής Επανακοινοποίησης: 4 Αυγούστου 2016)

Ορθή Επανακοινοποίηση Πρόσκλησης_Υποέργο 4_04-8-2016
Παράρτημα Ι: Αίτηση
Παράρτημα ΙΙ: Υπεύθυνη Δήλωση
Παράρτημα ΙΙΙ: Πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων
Πρόσκληση_Υποέργο 4_ 29-7-2016
Παροχή Διευκρινίσεων-Τροποποίηση των όρων για την Πρόσκληση_02-8-2016

(Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Δευτέρα 22/08/2016 και ώρα 15:00)

- Αρ. Πρωτ. 1863_29-7-2016: " Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.".

(Ημερομηνία ανάρτησης: 29 Ιουλίου 2016 / Ανάρτηση διευκρινίσεων επί της παρούσης: 02 Αυγούστου 2016 και 04 Αυγούστου 2016)

Πρόσκληση_Υποέργο 3_ 29-7-2016
Παροχή Διευκρινίσεων-Τροποποίηση των όρων για την Πρόσκληση_04-8-2016
Παροχή Διευκρινίσεων-Τροποποίηση των όρων για την Πρόσκληση_02-8-2016
Παράρτημα ΙΙ: Υπεύθυνη Δήλωση
Παράρτημα ΙΙΙ: Πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων
Παράρτημα ΙΙΙ: Πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων ιατρών

(Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Δευτέρα 22/08/2016 και ώρα 15:00)

- Αρ. Πρωτ. 1861_29-7-2016: " Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.".

(Ημερομηνία ανάρτησης: 29 Ιουλίου 2016 / Ανάρτηση διευκρινίσεων επί της παρούσης: 04 Αυγούστου 2016)

Πρόσκληση_Υποέργο 2_ 29-7-2016
Παροχή Διευκρινίσεων-Τροποποίηση των όρων για την Πρόσκληση_04-8-2016
Παράρτημα ΙΙ: Υπεύθυνη Δήλωση
Παράρτημα ΙΙΙ: Πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων
Παράρτημα ΙΙΙ: Πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων ιατρών

(Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Δευτέρα 22/08/2016 και ώρα 15:00)

- Αρ. Πρωτ. 1864_29-7-2016: " Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.".

(Ημερομηνία ανάρτησης: 29 Ιουλίου 2016 / Ανάρτηση διευκρινίσεων επί της παρούσης: 04 Αυγούστου 2016)

Πρόσκληση_Υποέργο 1_ 29-7-2016

Παροχή Διευκρινίσεων-Τροποποίηση των όρων για την Πρόσκληση_04-8-2016
Παράρτημα ΙΙ: Υπεύθυνη Δήλωση
Παράρτημα ΙΙΙ: Πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων

(Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Δευτέρα 22/08/2016 και ώρα 15:00)

- Διαγωνισμός 1877_01-8-2016: "Πρόχειρος διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Ταξιδιών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή"
(Ημερομηνία ανάρτησης: 01-8-2016)

Διαγωνιμός Παροχής Υπηρεσιών Ταξιδιών_01-8-2016

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016, ώρα 14:00)

- Διαγωνισμός 1838_29-7-2016_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: "Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη σύμβασης προμήθειας εμφιαλωμένου νερού, θερμοψυκτών και συντήρησης θερμοψυκτών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή" (Ημερομηνία ανάρτησης: 02-8-2016 / ανάρτηση αρχικής: 29-7-2016)

Διαγωνισμός προμήθειας εμφιαλωμένου νερού_29-7-2016_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Διαγωνισμός προμήθειας εμφιαλωμένου νερού_27-7-2016

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016, ώρα 14:00)
Δημοσίευση σχολίου

petrosdiver

Προς ενημέρωσή σας, να δηλώσω ότι οι απόψεις των συντακτών του ιστολογίου, δεν συμπίπτουν αναγκαστικά με το περιεχόμενο των άρθρων που αναρτούνται. Η παρούσα ιστοσελίδα ακολουθεί απαρέγγλειτα τον Κώδικα δεοντολογίας των Blogger (ΕΔΩ). Επίσης δεν αναρτούνται υβριστικά άρθρα και σχόλια. Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη και ελπίζω να ωφεληθήκατε από αυτό που διαβάσατε.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...