Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Με 41 θέματα στην λίστα το Δημοτικό Συμβούλιο Δ.Δελφών τις 12ης Δεκεμβρίου 2016

Παρακαλούμε όπως την 12η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 18.00 προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:              (οι εισηγήσεις ΕΔΩ)
1. Τροποποίηση - αναμόρφωση (8η) του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).

2. Παράταση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δελφών και του Κοι.Σ.Π.Ε. ((Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).
3. Τροποποίηση της αριθ. 443/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Αποδοχή αιτήματος καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ Άμφισσας για την πρακτική άσκησή τους στους μουσειακούς χώρους του Δήμου Δελφών». (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
5. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
6. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Δήμου Δελφών Κληρ/μα Νικ. Μάμα.( Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
7. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Δήμου Δελφών Κληρ/μα Ανδρέα και Μαρίκας Μιχαλόπουλου. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
8. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Δήμου Δελφών Κληρ/μα Ιωάννη Αναστασόπουλου. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
9. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Δήμου Δελφών Κληρ/μα Λουϊζας Νικολοπούλου. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
10. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Δήμου Δελφών Κληρ/μα Κων/νου Γερασάκη. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
11. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Ευθ. Γιδογιάννου. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή), εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
12. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Χρ. Μαχαιρά. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
13. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Λ.Μοσκαχλαϊδή,. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
14. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Νικ. Σέββα. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
15. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Κ. Παπαβιέρου. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
16. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης της μισθωτικής αξίας των δημοτικών ακινήτων. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
17. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των δημοτικών ακινήτων – σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής ακινήτου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
18. Έγκριση λύσης μισθωτικής σύμβασης δημοτικού ακινήτου (ελαιοκτήματος) στη θέση ΄Σταματάρα΄ του κληρ. Λ.Μοσκαχλαϊδή. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
19. Λήψη απόφασης για απευθείας αγορά ακινήτου (IMERYS πρώην S&B Νησί Κουμπούλοι Άμφισσα). (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
20. Έγκριση εκ νέου μίσθωσης του κοινοτικού καταστήματος στην ΤΚ Δροσοχωρίου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
21. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
22. Έγκριση τρόπου υλοποίησης μελετών και υπηρεσιών τεχνικού προγράμματος Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
23. Έκκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
24. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ MIS 175596. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
25. Έγκριση 3ου ΑΠΕ – τελικού του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
26. Έγκριση 2ου ΑΠΕ΅- τελικού του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
27. Έγκριση 2ου ΑΠΕ – τελικού του έργου ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΝΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
28. Λήψη απόφασης για την εκχώρηση αρμοδιότητας στον περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στ. Ελλάδας μεταφοράς των προς ανακύκλωση υλικών απ΄ το ΣΜΑ στη θέση ΒΑΡΤΟΣ στο ΚΔΑΥ Λαμίας σε εφαρμογή του άρθρου 24 Ν.3613/2007 (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
29. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης 2017 – Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Δελφών. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής κ. Δήμαρχος).
30. Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Δελφών 2014-2019 (Α΄ φάση – στρατηγικός σχεδιασμός). (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής κ. Δήμαρχος).
31. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
32. Έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
33. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκδήλωση της 18ης Δεκεμβρίου ε.ε. στο Λαογραφικό-Εθνολογικό Μουσείο Χρισσού ΄Συλλογή Δαραδήμου΄ (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
34. Σχετικά με την 32/2016 Απόφαση ΔΣ Δ. Δελφών (υπόθεση «Πλατεία Θεάτρου»). (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλαλά-Τσακίρη Αντιδήμαρχος).
35. Έγκριση δαπάνης για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις ΔΕ Ιτέας Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλαλά-Τσακίρη Αντιδήμαρχος).
36. Έγκριση δαπάνης για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις ΔΕ Άμφισσας Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
37. Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου της Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
38. Έγκριση διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου σπηλαίου στη ΔΚ Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
39. Λήψη απόφασης περί εμπράγματου δικαιώματος σε αγρόκτημα στην περιοχή «ΚΟΜΟΥΛΙΑ» της Δ.Κ. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
40. Επί αιτήσεως VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε. και VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε. για τροποποίηση συμβολαίων. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
41. Έγκριση μετακίνησης της Προέδρου Επιτροπής Τουρισμού για συμμετοχή στο τουριστικό Forum στο Βελιγράδι στις 13-15/12/2016 και διάθεση πίστωσης. (Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου, Δημ. Σύμβουλος).
Δημοσίευση σχολίου

petrosdiver

Προς ενημέρωσή σας, να δηλώσω ότι οι απόψεις των συντακτών του ιστολογίου, δεν συμπίπτουν αναγκαστικά με το περιεχόμενο των άρθρων που αναρτούνται. Η παρούσα ιστοσελίδα ακολουθεί απαρέγγλειτα τον Κώδικα δεοντολογίας των Blogger (ΕΔΩ). Επίσης δεν αναρτούνται υβριστικά άρθρα και σχόλια. Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη και ελπίζω να ωφεληθήκατε από αυτό που διαβάσατε.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...