Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών 19.10.16

Παρακαλούμε όπως την 19η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:1. Τροποποίηση-αναμόρφωση (7η) του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016. (Εισηγήτρια:κ.Κυριακή Μιχαλοπούλου,προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
3. Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων και Ισολογισμού οικ. έτους 2015 του Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης του Δήμου Δελφών με την επωνυμία ΄Κληροδότημα Νικ. Μάμα΄. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
4. Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων και Ισολογισμού οικ. έτους 2015 του Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης του Δήμου Δελφών με την επωνυμία ΄Κληροδότημα Α.και Μ. Μιχαλοπούλου΄.΄(Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
5. Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων και Ισολογισμού οικ. έτους 2015 του Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης του Δήμου Δελφών με την επωνυμία ΄Κληροδότημα Ι.Αναστασόπουλου.(Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
6. Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων και Ισολογισμού οικ. έτους 2015 του Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης του Δήμου Δελφών με την επωνυμία ΄Κληροδότημα Λ. Νικολοπούλου΄. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
7. Έγκριση χορήγησης χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016 από το Κεφ. Αυτ/λούς Διαχείρισης «κληροδότημα Ν.Μάμα». (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
8. Έγκριση χορήγησης χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016 από το Κεφ. Αυτ/λούς Διαχείρισης «κληροδότημα Ι.Αναστασόπουλου». (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
9. Έγκριση λύσης μισθωτικής σύμβασης ακινήτου ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Ν.Μάμα. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
10. Αποδοχή πίστωσης 5.000,00 € από δωρεά του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης “ΝΕΟΝ” (Aστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) και διάθεση πίστωσης για την έκθεση σύγχρονης τέχνης, για το έτος 2016. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
11. Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν,ΦΩΚΙΔΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του υποέργου 1 ΄ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ΄ της πράξης ΌΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ΄ MIS 340059. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΧΡΙΣΣΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών στο έργο ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ) Β΄ ΦΑΣΗ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
15. Έγκριση 3ου τελικού ΑΠΕ –Ορθή επανάληψη- του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ, Δήμου Δελφών (Α.Μ. 09/2011). (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
16. Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
18. Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΎΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ΄. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
20. Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης και των μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
21. Λήψη απόφασης για την έγκριση δυναμικότητας Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την τέλεση εκδήλωσης στην Τ.Κ. Προσηλίου. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
23. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για ανάγκες φιλοξενίας της Δ.Ε. Δελφών. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
25. Έγκριση λύσης μισθωτικής σύμβασης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Δροσοχωρίου. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
26. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου χωροταξικής ορθότητας και κατανομής δικαιωμάτων χρήσης βοσκής Π.Ε. Φωκίδας. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη).
27. Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ιτέας. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη).
28. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Περιβάλλοντος. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη).
29. Τοποθέτηση ποιμνίων στις δημοτικές βοσκές Δ.Ε. Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Δημ. Σύμβουλος).
30. Αντικατάσταση μέλους της Α΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Δημ. Σύμβουλος).
31. Αντικατάσταση μέλους της Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Δημ. Σύμβουλος).
32. Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Δελφών. ( Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
33. Μετονομασία της οδού ΄ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ΄ σε οδό ΄ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΣΤ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ΄ στη Δ.Κ. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
34. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού χώρου της Δ.Κ. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
35. Έγκριση χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ. Δεσφίνας από τον Αθλητικό Σύλλογο «ΗΣΑΪΑΣ», για την διεξαγωγή αθλητικών αγώνων και προπονήσεων. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
36. Λήψη απόφασης περί εμπράκτου δικαιώματος σε αγρόκτημα στην περιοχή «ΚΟΜΟΥΛΙΑ» της Δ.Κ. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
37. Εκλογή νέου εκπροσώπου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας.
38. Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με την Φαρμακευτική Σχολή Αθηνών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
39. Λήψη απόφασης για απονομή τίτλου «Επίτιμου Δημότη Δήμου Δελφών» στην κ. Ελένη Αρβελέρ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
40. Eξειδίκευση- επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 20/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών ως προς την Δ.Ε. Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
41. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Ιτέας στο Ο.Τ. 110Α (αίτηση κ. Ανάγνου-Ανδριώτου Χάρις). (Εισάγεται από την Ε.Π.Ζ., εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοσίευση σχολίου

petrosdiver

Προς ενημέρωσή σας, να δηλώσω ότι οι απόψεις των συντακτών του ιστολογίου, δεν συμπίπτουν αναγκαστικά με το περιεχόμενο των άρθρων που αναρτούνται. Η παρούσα ιστοσελίδα ακολουθεί απαρέγγλειτα τον Κώδικα δεοντολογίας των Blogger (ΕΔΩ). Επίσης δεν αναρτούνται υβριστικά άρθρα και σχόλια. Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη και ελπίζω να ωφεληθήκατε από αυτό που διαβάσατε.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...