Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Απόφαση 321/2017 Δ.Σ. Δ. Δελφών σχετικά με την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
«Προστασία του Κορινθιακού Κόλπου»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 01/14.07.2017
Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Πρόεδρος της Επιτροπής, είπε τα εξής:

Ο Κορινθιακός Κόλπος είναι κλειστή και πολύ βαθιά θάλασσα που σχηματίζεται ανάμεσα στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, δυτικά του Ισθμού της Κορίνθου.
Αρχίζει από το Ιόνιο πέλαγος, δυτικά, και καταλήγει στον Ισθμό της Κορίνθου, ανατολικά. Διακρίνεται σε δύο επιμέρους τμήματα, τον Πατραϊκό και τον κυρίως Κορινθιακό, με συνολικό μήκος 127 χιλιόμετρα.
Ο Κορινθιακός Κόλπος περιβάλλεται από τις ακόλουθες περιφερειακές ενότητες: Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδας στα βόρεια, Βοιωτίας στα βορειοανατολικά, Αττικής στα ανατολικά, Κορινθίας στο νοτιοανατολικό μέρος και Αχαΐας στο νοτιοδυτικό.
Ο Κορινθιακός Κόλπος , είναι μια κλειστή θάλασσα που αποτελεί ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα με σημαντική βιοποικιλότητα. Παράκτιες περιοχές του ανήκουν στο Δίκτυο Natura,ενώ στη θάλασσα βρίσκουν καταφύγιο πλήθος υδρόβιων οργανισμών μεταξύ των οποίων τα τέσσερα είδη δελφινιών της Ελλάδας. Σε περιοχές του Κορινθιακού βρίσκονται σπάνια και προστατευόμενα οικοσυστήματα όπως οι «κήποι» των κοραλλιών και τα υποθαλάσσια λιβάδια της Ποσειδωνίας.
Εξίσου σημαντικός είναι και ο πολιτιστικός και ιστορικός πλούτος αφού ο Κορινθιακός αποτέλεσε δίαυλο επικοινωνίας και πολιτισμού από τα πανάρχαια χρόνια. Δελφοί, Κόρινθος, Ναύπακτος, Σικυών, Αίγιο, Γαλαξίδι, είναι μερικές από τις πόλεις που άνθισαν στις ακτές.
Τόσο η βόρεια όσο και η νότια ακτή του Κορινθιακού στήριξαν και στηρίζουν σημαντική αγροτική, αλιευτική και τουριστική δραστηριότητα.
Σήμερα όμως, το θαλάσσιο οικοσύστημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στη ρύπανση και άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες κι αυτό οφείλεται στην πολύ αργή ανανέωση των υδάτων του.
Η κατασκευή της γέφυρας Ρίου-Αντίριου διευκόλυνε την επικοινωνία, αλλά επιβράδυνε ακόμη περισσότερο την κίνηση των υδάτων και των θαλάσσιων ειδών.
Επί δεκαετίες, η κλειστή αυτή θάλασσα και οι ακτές της επιβαρύνονται και υποβαθμίζονται από:
-Βαριές βιομηχανίες αλλά και μικρότερες μονάδες όπως ελαιοτριβεία, τυροκομεία, ιχθυοκαλλιέργειες κλπ., αποβάλλουν τεράστιες ποσότητες στερεών, υγρών και αέριων ρύπων. Γεωργικά φάρμακα μέσω των επιφανειακών απορροών καταλήγουν στη θάλασσα.
-Υπεραλίευση και συρόμενα εργαλεία οδηγούν σε καταστροφή του βυθού και αφανισμό του γόνου των ψαριών, των κοραλλιών, των δελφινιών. Μαζί με τη ρύπανση και τις αλλαγές στην παράκτια ζώνη συμβάλλουν στον διαρκή περιορισμό της ιχθυοπανίδας του κόλπου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανατροπή των ισορροπιών του οικοσυστήματος, με συνέπεια τα τέσσερα είδη δελφινιών (το κοινό δελφίνι, το ζωνοδέλφινο, το σταχτοδέλφινο και το ρινοδέλφινο) που βρίσκουν καταφύγιο στα νερά του Κορινθιακού Κόλπου και ιδιαίτερα το κοινό δελφίνι, που έχει ήδη εξαφανισθεί από πολλές θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου, να απειλείται θανάσιμα λόγω της μειωμένης διαθεσιμότητας τροφής και της ρύπανσης από χημικά και βαρέα μέταλλα.
-Μεγάλη οικιστική πίεση, ιδιαίτερα στις νότιες ακτές από τις κατασκευαστικές εταιρείες, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς ορθή διαχείριση των αστικών απορριμμάτων και λυμάτων υποβαθμίζει το χώρο και μελλοντικές δραστηριότητες, επιτείνει τη διάβρωση και τη ρύπανση, καταστρέφει πολύτιμους χώρους για σημαντικά θαλάσσια είδη. Στη θάλασσα του Κορινθιακού απορρίπτονται ακόμη, χωρίς να υποβληθούν προηγουμένως σε επεξεργασία, αστικά λύματα
ικανού αριθμού παράκτιων οικισμών, καθώς επίσης και απόβλητα των ελαιοτριβείων τα οποία μολύνουν τη θάλασσα με ελαϊκό ή δεκαοκτενικό οξύ, το οποίο είναι αδιάλυτο στο νερό.
-Μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες, εκτροπές των μεγάλων ποταμών στην ευρύτερη περιοχή (Μόρνος, Εύηνος) και εκτεταμένες αμμοληψίες από τις παραλίες, προκαλούν ανυπολόγιστες οικολογικές και οικονομικές συνέπειες, στερούν υδατικούς πόρους αλλά και φερτά υλικά από τις ακτές συμβάλλοντας στη διάβρωσή τους.
Είναι απαραίτητο να συνταχθεί σύγχρονη μελέτη από επιστήμονες εμπλεκόμενων ειδικοτήτων και αντικειμένων που να προβλέπει τον χαρακτηρισμό του ως θαλάσσια Προστατευμένη Περιοχή καθώς και εμπεριστατωμένη Έρευνα και καταγραφή της κατάστασης όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων του – ως και Μέτρα για την αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων και την περιβαλλοντική διαχείριση.
1. Την προώθηση του αποτελεσματικού ελέγχου όλων των πηγών ρύπανσης του Κορινθιακού Κόλπου.
2. Την επεξεργασία όλων των μορφών λυμάτων που καταλήγουν σ’ αυτόν. Ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης, βιολογικών καθαρισμών και διαχείρισης απορριμμάτων σε όλες τις κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσμού. Προγράμματα για την πλήρη ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή και τον περιορισμό της χρήσης πλαστικής σακούλας.
3. Τον διαρκή έλεγχο των νερών του Κορινθιακού με συχνές δειγματοληψίες και αναλύσεις σε πλήρως εξοπλισμένα χημικά εργαστήρια.
4. Τον καθορισμό του Κορινθιακού ως προτύπου θαλάσσιου καταφυγίου, που θα προστατεύσει τα αποθέματα ψαριών από την υπεραλίευση.
5. Την αποκατάσταση της ρύπανσης που έχει μέχρι τώρα υποστεί και την προστασία του από κάθε μελλοντική υποβάθμιση.
6. Απαγόρευση της χρησιμοποίησης θαλάσσιου νερού για την ψύξη οιασδήποτε εργοστασιακής εγκατάστασης. Σε αντίθεση με την υπερσυγκέντρωση ενεργειακών εγκαταστάσεων ζητάμε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και προώθησης ήπιων μορφών με σεβασμό στο περιβάλλον.
7. Ολοκλήρωση χωροταξικών σχεδίων των Δήμων (ΣΧΟΟΑΠ- ΓΠΣ) του Κορινθιακού.
Οι προτεινόμενες ενέργειες από το Δήμο Δελφών είναι:
1. Αίτημα του Δήμου Δελφών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος να ενταχθεί ο Κορινθιακός Κόλπος στο σύνολο του στο δίκτυο των θαλασσών Natura.
2. Αίτημα προς την ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας να ενισχύσει το αίτημα ενεργοποιώντας όλες τις Περιφερειακές Ενότητες που βρέχονται από τον Κορινθιακό Κόλπο και μεταφορά όλων των αιτημάτων μέσω ΚΕΔΕ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
3. Ενίσχυση του αιτήματος του Δήμου Δελφών μέσα από το Δίκτυο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών & Νήσων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, PARACTION.
Παρέθεσε επίσης στην Επιτροπή το κατωτέρω σχετικό Δελτίο Τύπου.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ Αίγιο, 16 Ιουνίου 2017
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ»
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
«Προστασία του Κορινθιακού Κόλπου»
Με μεγάλη συμμετοχή και εκπροσώπηση επιστημονικών φορέων, οικολογικών οργανώσεων και του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.), πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15/6/2017, η προγραμματισθείσα συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, με θέμα συζήτησης την “Προστασία του Κορινθιακού Κόλπου”.
Εκ μέρους του Σ.Π.Ο.Α.Κ., τις θέσεις μας ανέπτυξαν ο Πρόεδρος, κ. Σταμάτης Χαλβατζής, Δημοτικός Σύμβουλος Θηβαίων και ο Αντιπρόεδρος, κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, Δήμαρχος Κορινθίων.
Μετά από μια μεστή συζήτηση τεσσάρων ωρών περίπου, ομόθυμη ήταν η θέση των παρευρισκομένων προσκεκλημένων αλλά και των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που παρέμειναν έως το τέλος της συζήτησης και τοποθετήθηκαν επί του θέματος, ότι ο Κορινθιακός χρήζει άμεσης προστασίας και για το λόγο αυτό απαιτούνται επιστημονικές έρευνες, που θα τεκμηριώσουν και θα καθορίσουν τις απαραίτητες παρεμβάσεις.
Η διαβεβαίωση του εκπροσώπου του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος, ότι επίκειται η κατάθεση νομοσχεδίου για την ανακήρυξη και ένταξη των περιοχών, που αποτελούν σημαντικά οικοσυστήματα, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA, όπου εντάσσεται συνολικά όλος ο Κορινθιακός Κόλπος, πιστεύουμε ότι θέτει το όλο εγχείρημα προστασίας του Κορινθιακού στη σωστή του βάση.
Την όλη συζήτηση μετέδωσε ζωντανά το τηλεοπτικό κανάλι της Βουλής (Vouli TV) απευθείας, ενώ θα την δείξει και σήμερα το απόγευμα (16/6) στις 17:20' – 20:30' μ.μ.
Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»
Η κ. Γιώτα Κασούτσα, Δημοτική Σύμβουλος της παράταξης ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ και Μέλος της Επιτροπής σημείωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση της Προέδρου με την παρατήρηση ότι ο Δήμος Δελφών θα πρέπει άμεσα (και πριν ολοκληρωθεί η καταστροφή του Κορινθιακού Κόλπου) να πάρει συγκεκριμένες θέσεις για προβλήματα όπως:
 Α) Οι βιολογικοί καθαρισμοί Ιτέας & Γαλαξιδίου με αποδέκτη τον Κορινθιακό Κόλπο. Τρόποι αντιμετώπισης της συνεχούς ρύπανσης λόγο κακής λειτουργίας τους. Ενδεικτικά αναφέρω πως για τον Βιολογικό Γαλαξιδίου έχει επιβληθεί μεγάλο πρόστιμο στον Δήμο μας.
 Β) Τους τρόπους παρέμβασης στις ακτές και τις παραλίες λουόμενων. Ενδεικτικά αναφέρω πως οι επεμβάσεις τα τελευταία χρόνια για την διαμόρφωση των Ακτών πριν το καλοκαίρι είναι επιεικώς απαράδεκτες, βλάπτουν το φυσικό περιβάλλον των ακτών και επηρεάζουν την ποιότητα των νερών.
 Γ) Ο καθορισμός του ορίου αδειών για Ιχθυοκαλλιέργειες στις ακτές του Δήμου Δελφών. Να καθοριστεί ποιο θα είναι το αποδεκτό εύρος των Ιχθυοκαλλιεργειών από τον Δήμο μας.
 Δ) Να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης της επιβάρυνσης του Κορινθιακού κόλπου και του παράκτιου περιβάλλοντος από την δράση των Μεταλλευτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται εκεί. Επίσης καθορισμός του εύρους αποδοχής αδειών εργασιών και δραστηριοτήτων σε ακτές και θάλασσα.
 Ε) Την ενίσχυση μέτρων για την παράνομη αλιεία και μέτρα αντιμετώπισης της υπεραλίευσης.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση επί του θέματος
Αποφασίζει ομόφωνα
1) Την ενεργή συμμετοχή του Δήμου Δελφών στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ», ως τακτικό μέλος.
2) Αποδέχεται, ομόφωνα την παραπάνω εισήγηση, με τις προτεινόμενες ενέργειες από τον Δήμο Δελφών, ήτοι:
 Αίτημα του Δήμου Δελφών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος να ενταχθεί ο Κορινθιακός Κόλπος στο σύνολο του στο δίκτυο των θαλασσών Natura.
 Αίτημα προς την ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας να ενισχύσει το αίτημα ενεργοποιώντας όλες τις Περιφερειακές Ενότητες που βρέχονται από τον Κορινθιακό Κόλπο και μεταφορά όλων των αιτημάτων μέσω ΚΕΔΕ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
 Ενίσχυση του αιτήματος του Δήμου Δελφών μέσα από το Δίκτυο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών & Νήσων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, PARACTION.
3) Να αποσταλεί η παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών, για λήψη σχετικής απόφασης….».

Ολόκληρο το απόσπασμα της συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου Δελφών    ΕΔΩ
Δημοσίευση σχολίου

petrosdiver

Προς ενημέρωσή σας, να δηλώσω ότι οι απόψεις των συντακτών του ιστολογίου, δεν συμπίπτουν αναγκαστικά με το περιεχόμενο των άρθρων που αναρτούνται. Η παρούσα ιστοσελίδα ακολουθεί απαρέγγλειτα τον Κώδικα δεοντολογίας των Blogger (ΕΔΩ). Επίσης δεν αναρτούνται υβριστικά άρθρα και σχόλια. Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη και ελπίζω να ωφεληθήκατε από αυτό που διαβάσατε.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...