Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016

Ο νέος Διοικητής του Νοσοκομείου Λαμίας "απαντά στο τελεσήγραφο" των γιατρών...

Έστω και με 13 ημέρες καθυστέρηση ο νέος Διοικητής του Νοσοκομείου, Παναγιώτης Ζυγούρης, αποφάσισε να "σηκώσει το γάντι" και να απαντήσει στην ανακοίνωση - καταγγελία των γιατρών του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας.

Υπενθυμίζουμε ότι Ένωση Ιατρών Νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας Νομού Φθιώτιδας (Ε.I.N.K.Υ.Φ.) έκανε λόγο για σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης του Νοσοκομείου μας και «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την αποφυγή καταστροφικών συνεπειών για τη Δημόσια Υγεία των πολιτών του τόπου μας...» (διαβάστε τη σχετική ανάρτηση).
Στην παρακάτω απάντηση ο Διοικητής "καρφώνει" το συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών, αφού όπως αναφέρει χαρακτηριστικά (γνωρίζει και σκοπίμως παραπλανεί). Διαβάστε την απάντησή του:
«Με αφορμή δελτίο τύπου που εξέδωσε η ΕΙΝΚΥΦ και αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό τύπο στις 03-08-2016, ενημερώνουμε ότι:
Είναι γνωστό ότι στην δίνη της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που βιώνουμε και σε περιβάλλον συρρίκνωσης της δημοσιονομικής επάρκειας του Κράτους που επιβλήθηκε από τις μνημονιακές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αντίστοιχα που ανέλαβε η χώρα μας, τα χρονίζοντα από ετών προβλήματα του τομέα της Υγείας προφανώς και επιδεινώθηκαν σε βαθμό που το βάρος που καλείται να επωμιστεί με αξιοπρέπεια το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, σε σχέση με τις εγκεκριμένες πιστώσεις, να χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα επαχθές. Σε αυτό το περιβάλλον κρίσης, η οποία δεν είναι μόνο δημοσιονομική, αλλά και  κρίση αρχών και αξιών, από την πρώτη ημέρα αναλήψεως των καθηκόντων μου ως Διοικητής του ΓΝ Λαμίας προσέγγισα το μείζον θέμα της έλλειψης ιατρικού προσωπικού με την ιδιαίτερη ευαισθησία που αρμόζει στην περίπτωσή του και το ανέδειξα ως πρώτη προτεραιότητά μου. Προς τον σκοπό αυτό, με δική μου πρωτοβουλία προσκλήθηκαν όλοι οι Διευθυντές των Κλινικών να καταγράψουν τα προβλήματά τους κατά σειρά προτεραιότητας και κατεπείγουσας αντιμετώπισης και, παράλληλα, να καταθέσουν και τεκμηριωμένες προτάσεις για επίλυση αυτών, στην οποία, όμως, πρόσκληση μερικώς ανταποκρίθηκαν με απουσία τεκμηρίωσης, ασαφή επιχειρηματολογία και αοριστολογίες, ώστε η δήλωση της ΕΙΝΚΥΦ «Διευκρινίζεται πως η ενημέρωση για τα καυτά υπάρχοντα προβλήματα έχει ήδη γίνει στο νέο μας Διοικητή από τους Διευθυντές των Κλινικών από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του !!!!!!», είναι προφανές ότι «παραβιάζει ανοικτές θύρες».
Όσον αφορά στην «απαίτηση» από τον Διοικητή του ΓΝ Λαμίας να καλύψει τα οποιαδήποτε κενά σε ιατρικό προσωπικό είτε με επικουρικό, είτε με μόνιμο, είτε με μετακινήσεις από τα Κέντρα Υγείας, ενημερώνουμε την ΕΙΝΚΥΦ, παρ’ ότι ως θεσμοθετημένο συνδικαλιστικό όργανο όφειλε να γνωρίζει (άλλως γνωρίζει και σκοπίμως παραπλανεί), αφενός ότι, η έναρξη, υλοποίηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης μόνιμων ή επικουρικών ιατρών ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και ως εκ τούτου εκφεύγει της σφαίρας επιρροής ή οιασδήποτε παρέμβασης εκ μέρους του ΓΝ Λαμίας, αφετέρου ότι από 01-01-2015 (ημερομηνία έναρξης ισχύος  του Ν.4238/2014), τα Κέντρα Υγείας υπάγονται πλέον αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του Διοικητή της ΥΠΕ, εν προκειμένω της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, και ως εκ τούτου η 5η ΥΠΕ, ως Προϊσταμένη Αρχή που έχει την ευθύνη προγραμματισμού, συντονισμού, εποπτείας και ελέγχου όλων των φορέων ευθύνης της, είναι αρμόδια να εξεύρει και μετακινήσει διαθέσιμους ιατρούς για την προσωρινή κάλυψη κενών. Εντύπωση δε προκαλεί η ιδιαίτερη μνεία στην «ΑΜΕΣΟΤΑΤΗ κάλυψη του Αναισθησιολογικού Τμήματος με ΝΕΟ προσωπικό», όταν, με σχετικό έγγραφό της, η ίδια η Διευθύντρια του Αναισθησιολογικού Τμήματος και Πρόεδρος της ΕΙΝΚΥΦ, θεωρεί ότι οι υπηρετούντες τρεις (3) ιατροί επαρκούν για την κάλυψη του Τμήματος.
Παρά ταύτα, οφείλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην ΕΙΝΚΥΦ για τον απεριόριστο χρόνο που μου παρέχουν για την υλοποίηση των απαιτήσεών τους και την «προαγωγή» μου, δεδομένου ότι, αφενός η  πραγμάτωσή τους χρήζει ανάθεσης στο πρόσωπό μου άλλων αρμοδιοτήτων, μη επιθυμητών ωστόσο από εμένα, αφετέρου διότι δεν διανοούμαι καν να σφετεριστώ και ιδιοποιηθώ την εξουσία των συντεταγμένων οργάνων του Κράτους, αποδεχόμενος, ως στάση ζωής, να υπηρετώ την αξιακή και ηθική τάξη.
Από την πρώτη ημέρα αναλήψεως των καθηκόντων μου ως Διοικητής του ΓΝ Λαμίας, διατύπωσα σαφώς και υλοποίησα εμπράκτως την βούλησή μου να υπάρχει ένας διαρκής δίαυλος αμφίδρομης επικοινωνίας με τους Διευθυντές των Κλινικών, τους οποίους κατέστησα ισότιμους συνομιλητές και συμβούλους. Είναι γεγονός ότι η ιδιάζουσα φύση των ζητημάτων αιχμής απαιτεί και προϋποθέτει ειλικρινή διάλογο, ανταλλαγή απόψεων, αλληλόδραση και υπαλληλική ευπρέπεια. Για τούτο, είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι η πλειονότητα των μελών της ΕΙΝΚΥΦ υπερασπίζεται τα όρια που επιβάλλονται από την καλή πίστη και τα χρηστά υπαλληλικά και συνδικαλιστικά ήθη και δεν υιοθετεί το ύφος και το περιεχόμενο του σχετικού δελτίου τύπου, που, με συμπεριφορά εντολέα προς εντολοδόχο, απαιτεί και θέτει χρονοδιαγράμματα άμεσης απάντησης και επίλυσης των προβλημάτων εκ μέρους της Διοίκησης.
Επισημαίνουμε ότι, οιοσδήποτε πολίτης και πολύ περισσότερο ο επιφορτισμένος με την συνδικαλιστική εκπροσώπηση μίας μεγάλης τάξης εργαζομένων, δικαιούται να υποβάλλει αιτήματα, να καταγράφει και σχολιάζει τις πράξεις και παραλείψεις των προσώπων που ασκούν δημόσια καθήκοντα και δη αυτών που σχετίζονται με την υγεία των πολιτών και την Δημόσια Υγεία. Ως Διοικητής του ΓΝ Λαμίας υποχρεούμαι να γίνω αποδέκτης αιτημάτων και κριτικής, τα οποία αμφότερα ενδεχομένως να ενέχουν στοιχεία δικαιολογημένης οξύτητας ενόψει του ευαίσθητου τομέα της υγείας που μου ανατέθηκε από την Πολιτεία να υπηρετήσω, σε καμία περίπτωση όμως δεν διατίθεμαι να δεχθώ κατασκευή σεναρίων και αμετροέπεια. 
Ειλικρινής πρόθεση της Διοίκησης είναι να καταστήσει το ΓΝ Λαμίας ικανό να υιοθετήσει πρακτικές και συμπεριφορές συμβατές με την έννοια της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης, που διέπεται παράλληλα και απαραίτητα από την λογική της ευπρέπειας και της λογοδοσίας. Οιαδήποτε άλλη ερμηνεία, από οποιονδήποτε κι αν εκπορεύεται, μπορεί να εκληφθεί ενδεχομένως ως ανεύθυνη και δημαγωγική».
 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΖΥΓΟΥΡΗΣ       
 
Δημοσίευση σχολίου

petrosdiver

Προς ενημέρωσή σας, να δηλώσω ότι οι απόψεις των συντακτών του ιστολογίου, δεν συμπίπτουν αναγκαστικά με το περιεχόμενο των άρθρων που αναρτούνται. Η παρούσα ιστοσελίδα ακολουθεί απαρέγγλειτα τον Κώδικα δεοντολογίας των Blogger (ΕΔΩ). Επίσης δεν αναρτούνται υβριστικά άρθρα και σχόλια. Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη και ελπίζω να ωφεληθήκατε από αυτό που διαβάσατε.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...