Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

ΛΙΑΝΑ ΠΙΛΑΛΑ-ΤΣΑΚΙΡΗ: ΛΟΓΟΙ ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , ΛΑΪΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΑΓΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΜΠΕΡΔΕΨΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΟΣΚΗΣ ΤΟΥ 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ.ΔΕΛΦΩΝ κ.ΛΙΑΝΑΣ ΠΙΛΑΛΑ-ΤΣΑΚΙΡΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ  ΑΠΟ 04/08/2017 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΩΡΑ της Φωκίδας»

Ο  Κανονισμός Βοσκοτόπων του Δήμου Δελφών (439/2016 ,ΑΔΑ:ΩΗΖ1Ω9Θ-ΠΣΦ) στο άρθρο 4 αναφέρει «Ημερομηνίες εισαγωγής των ζώων στα θερινά λιβάδια θα ορίζονται από τα κατά τόπους τοπικά συμβούλια βάση των ιδιαίτερων στοιχείων κάθε περιοχής».

Η ΔΕ Καλλιέων εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 28087/4-11-2015 Διακήρυξη –Πρόσκληση Αντιδημάρχου ΔΕ Καλλιέων με την οποία εκλήθησαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι δημότες της ΔΕ Καλλιέων του Δ. Δελφών. Με την υπ’ αριθμ. 154/04-04-2016 (ΑΔΑ:6ΛΤΧΩ9Θ-ΩΨΗ) απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Δελφών καθορίστηκε το δικαίωμα βοσκής και βοσκήσιμων γενικά εκτάσεων περιφέρειας ΔΕ Καλλιέων για το έτος 2016.
 Η όλη διαδικασία ακολούθησε τα προβλεπόμενα (έως εκείνη τη στιγμή) της κείμενης νομοθεσίας. Τα δε εισπραχθέντα ποσά διατέθηκαν για συντηρήσεις υποδομών (αγροτικοί δρόμοι, ποτίστρες κ.λ.π.) όπως προβλέπεται και όπως επιτάσσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. 
Γεγονός είναι ότι η έκδοση του Ν. 4351/2015 ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α/164/04-12-2015 «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» , επέφερε αλλαγές στην όλη διαδικασία  με την διάθεση και διαχείριση των βοσκοτόπων ανά την Ελληνική επικράτεια. Να σημειωθεί ότι τον Αύγουστο του 2016, με την έκδοση της ΥΑ 1332/93570/23-08-2016 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β2848/07-09-2016 δόθηκαν εκ νέου διευκρινήσεις για τη διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βοσκής.
Ενδεικτικά προς πληροφόρηση σας, σας παραθέτω με χρονολογική σειρά την νομοθεσία , ώστε να γίνει αντιληπτό ότι σήμερα είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο σε ότι έχει να κάνει με τη διαχείριση των βοσκοτόπων η οποία συνεχώς αλλάζει
·         ΥΑ 1032/70098/28-06-2017 «τροποποίηση της υ’ αριθμ. 1332/93570/23-08-2016 (Β2848 )¨Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βοσκής» απόφαση του ΥΠΑΑΤ, όπως τροποποιήθηκε με την αυ’ αριθμ. 558/39122/05-04-2017(Β΄1340) απόφαση του ΥΠΑΑΤ και ισχύει» ΦΕΚ 2390 Β΄ΑΔΑ:ΩΦΑ84635ΠΓ-9ΕΕ) 17-07-2017
·         ΚΥΑ 1058/71977/03.07.2017: «Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α’ 164)» (07.07.17)
·         ΚΥΑ 410/28408/13.03.17: «Καθορισμός ύψους μισθώματος για τη χρήση των βοσκήσιμων γαιών, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης» (ΦΕΚ Β’ 880/2017)
·         ΥΑ 1332/93570/23.08.16 (ΦΕΚ Β΄2848/07.09.16) "Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης"
·         ΥΑ 558/39122/05.04.17 «Τροποποίηση της αριθμ. 1332/93570/23.08.16 (Β’ 2848) απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Β’ 1340/2017).
·         ΥΑ 1032/70098/28.06.2017 «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1332/93570/23-08-2016 (Β΄ 2848) “Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης” απόφασης του ΥΠΑΑΤ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 558/39122/05-04-2017 (Β’ 1340) απόφαση του ΥΠΑΑΤ και ισχύει.» (ΦΕΚ 2390 Β')
·         Νόμος 4351/2015 (ΦΕΚ Α΄164/04.12.15) "Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις".
·         Νόμος 4405/2016 (ΦΕΚ Α' 129/13.07.16). Τροποποίηση ν. 4351/2015 (με το 10ο άρθρο του ν. 4405 αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4351/2015).
·         ΚΥΑ 873/55993/20.05.15  "Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας".
·         ΦΕΚ Β΄2518/20.11.15. Τροποποίηση της αριθμ. 873/55993/15 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας (Β΄942).

Με βάση όλα τα προαναφερόμενα και σε απάντηση του Δημοτικού Συμβούλου κου Π. Ταγκαλή, σας ενημερώνουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν μονομερείς ενέργειες, για επιστροφή χρήματων τα οποία εισπράχθηκαν βάση της υπ’ αριθμ. 154/04-04-2016 (ΑΔΑ:6ΛΤΧΩ9Θ-ΩΨΗ) απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών. 

Αντιδήμαρχος Δελφών
Αγροτικής Ανάπτυξης Αλιείας
&
Κτηνοτροφίας Δ. Δελφών


Τριαναταφυλλιά Πιλάλα- Τσακίρη
Δημοσίευση σχολίου

petrosdiver

Προς ενημέρωσή σας, να δηλώσω ότι οι απόψεις των συντακτών του ιστολογίου, δεν συμπίπτουν αναγκαστικά με το περιεχόμενο των άρθρων που αναρτούνται. Η παρούσα ιστοσελίδα ακολουθεί απαρέγγλειτα τον Κώδικα δεοντολογίας των Blogger (ΕΔΩ). Επίσης δεν αναρτούνται υβριστικά άρθρα και σχόλια. Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη και ελπίζω να ωφεληθήκατε από αυτό που διαβάσατε.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...